• Nyttar ikkje dette, må vi vera budde på fleire aksjonar, sa Arvid Langeland under punktmarkeringa ved Voss sjukehus i går.

Opprøret mot den desperate budsjettsituasjonen i Helse Bergen vart markert på Voss i etterkant av ei tilsvarande punktmarkering ved hovudbølet til helseføretaket, på Haukeland sjukehus.

— Skeivfordelinga har berre blitt enda skeivare sidan ho vart påpeikt. Vestlandet får færre helsekroner, sett i høve til folketalet, enn andre landsdelar. Dette må snuast på, appellerte den tillitsvalde i Norsk Sjukepleiarforbund på Voss.

Under markeringa i går, representerte ikkje Langeland berre si eiga fagforeining, men også dei 12 andre som har medlemer tilsette ved sjukehuset. Dei samlast i vestibylen, og langt oppover i trappa. Også direktøren stilte opp.

BUDD PÅ NYE AKSJONAR: Tillitsvald Arvid Langeland (t.h.) heldt appellendå tilsette ved Voss sjukehus i går protesterte mot budsjettsituasjonen iHelse Bergen.
Arne Hofseth