Hallgeir Utne Hatlevik krever egen lege i fyllearresten fredag, lørdag og søndag. Ap-politikeren er nestleder i bystyrets helse— og sosialkomité.

«Åpenbart god idé»

 • Brorparten av politiets «fylleoppdrag» foregår samtidig med at sentrumsvolden er på sitt verste, hevder Hallgeir Utne Hatlevik.
 • Det er helt meningsløst å binde opp så store politiressurser til tider der vi har mest behov for synlig politi.

Mandag skal Bergen bystyre ta stilling til Hatleviks forslag. Han vil at kommunen skal betale for en lege i fyllearresten hver fredag, lørdag og søndag.

Ap-politikeren mener det er en god idé.

 • Dagens ordning med legevaktsjekk av folk som skal i fyllearresten, stjeler uforholdsmessig mye ressurser. Både fra politiet og fra Legevakten.

Hatlevik mener en egen lege i arresten vil spare politiet for transporten til Legevakten, ventingen der og kjøringen tilbake til fyllearresten.

 • Det vil også gi mindre kø på Legevakten, og de ansatte der får tryggere arbeidsforhold. Nylig ble en sykepleier slått ned av en overstadig beruset person på Legevakten.

I en analyse som Hordaland politidistrikt kom med i januar i år, gir i hvert fall politiet full støtte til Hatlevik.

Analysen, som tar for seg fireårsperioden 2004-2007, viser blant annet:

 • Årlig ble cirka 1800 personer satt i fyllearresten.
 • Bergen sentrum har alene 75 prosent av alle innbringelsene.
 • To av tre «fylleoppdrag» skjer fredag t il søndag.
 • Oppdragene er konsentrert rundt tidspunktet 23.30 til 04.00. Innenfor det samme tidsrommet skjer de fleste voldshandlingene i sentrum.
 • Det er fortsatt et behov for lege i arrestlokalene ved politihuset, konkluderer Morten Ørn, politioverbetjenten som har laget analysen.

- Kan ikke demme opp

Forslaget om en egen arrestlege har versert i det politiske systemet i snart tre år.

I sin saksutredning fremhever byrådet at Bergen kommune allerede oppfyller sine krav til helsetjenester.

Byrådet peker også på at det ikke er noe krav om lege i politiarresten, og at legen vil få for dårlige muligheter til undersøkelse og observasjon.

 • Selv om politiet mangler penger, er det ikke sånn at Bergen kommune kan gå inn og betale en lege for Hordaland politidistrikt. Det er problematisk i utgangspunktet. Også rent økonomisk er dette en umulighet for oss nå, sier helsebyråd Liv Røssland (Frp).

Hun legger til:

 • Hvis politiet ønsker det, må de gjerne ansette en lege. Men Bergen kommune kan ikke betale for det.

GODT BESØKT: Årlig blir cirka 1800 personer satt i fyllearresten i Bergen. Forslaget om en egen arrestlege har versert i det politiske systemet i snart tre år.

ARKIVFOTO: KNUT STRAND

Uthevet sitat:

Nylig ble en sykepleier slått ned av en overstadig beruset person på Legevakten

HALLGEIR UTNE HATLEVIK

Strand, Knut