– De første to og en halv månedene måtte jeg stadig ut og kaste opp når jeg var hjemme. Det har bedret seg noe, men det er ikke lenge siden siste gangen jeg ble kvalm av stanken som fortsatt kommer av og til, forteller Trond Rambjørg.

Han bor 6 kilometer fra eksplosjonsstedet og er en av svært mange i Gulen som har fått helseplager etter eksplosjonen den 24. mai i år.

Ble kvalm

– Da eksplosjonen skjedde, var jeg hjemme. Jeg kjente risting da tankene eksploderte, og så kom det en svart sky av røyk drivende. Det gikk ikke lang tid før jeg kjente vond lukt og ble så kvalm at jeg måtte kaste opp, forteller Rambjørg.

Han tok med seg sønnen og dro til moren i nabokommunen Masfjorden. Der holdt de seg de neste dagene og håpet forurensingen ville gi seg. Men da de kom tilbake, var lukten der fortsatt. Rambjørg forteller at han måtte ut og kaste opp hvert tiende minutt når stanken var på det verste i tiden etterpå.

– Det var varmt vær i mai og juni, men det nyttet nesten ikke å oppholde seg utendørs. Vi ble fortalt at forurensingen ville forsvinne når regnet kom. Men fortsatt blir folk dårlige når vinden blåser i vår retning, forteller Rambjørg nesten seks måneder etter den dramatiske dagen.

To av tre dårlige

Kommunelege Tommy Norman i Gulen forteller at to tredeler av 300 personer som bor i området rundt Sløvåg, rapporterte om helseplager i en undersøkelse han gjennomførte. 22 personer var så dårlige at de ble sykmeldt i tiden etter eksplosjonen. Noen av dem er fortsatt så dårlige at de er sykmeldt av og til.

Plagene var kvalme, sårhet i hals, nese og øyne, hodepine, utslett, neseblødning og at de ofte ble slappe og trøtte. Mange har mistet smakssansen, og flere har ikke fått den tilbake selv om det er en viss bedring å spore. Mange av plagene meldte seg lenge etter eksplosjonsdagen.

– Jeg har vært optimist når det gjelder muligheten for at alt skulle bli normalt igjen. Men nå begynner jeg å lure, sier Norman, som vil ha Folkehelseinstituttet til å følge opp utviklingen når det gjelder alle helseplagene.

– Lite engasjement

– Mange av dem som ble dårlige, lot være å gå til lege. Vi trodde plagene var forbigående. Ingen trodde at det ville bli slike ettervirkninger, sier Ron Overdevest. Han kommer opprinnelig fra Nederland og har drevet gartneri i Gulen i mange år.

Han er skuffet over sentrale myndigheters manglende engasjement i saken.

– Vi har måttet presse på hele tiden. Vi vet ennå ikke hva som var i tankene og hvorfor så mange går rundt med helseplager. Det er sagt at det var vaskevann fra skip i tankene. Men ingen blir vel syke av vaskevann. Hadde det ikke vært for medienes engasjement i saken, ville det skjedd enda mindre, frykter Ron Overdevest.

Oppfølging

Bedriften Vest Tank har hele tiden avvist at det var ulovlige stoffer i tankene. Vest Tank er nå kjøpt opp av et selskap ved navn Alexela med hovedbase i Estland. Alexela planlegger store utvidelser av anlegget. Foreløpig er driften stoppet og vil ikke bli tatt opp igjen før Statens forurensingstilsyn (SFT) er fornøyd med sikkerheten.

– De fleste i området her ser nok helst at driften avvikles. Vi kommer ikke til å stole på at alt går som det skal etter det som har skjedd, sier Overdevest.

Foruten SFT er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilsynsmyndighet. DSB har laget en rapport der det gjøres rede for den mest sannsynlige årsaken til ulykken. Men lokalbefolkningen mener det fortsatt gjenstår ubesvarte spørsmål.

Politiet har etterforsket saken siden eksplosjonen. Det gjenstår fortsatt mye etterforskning før det blir avklart om det er grunnlag for tiltale mot noen av dem som har ansvaret for driften som førte til eksplosjonen.

Hommedal .Marit
Hommedal .Marit
Hommedal .Marit