• Trivselshagen er et positivt initiativ som er i samsvar med prinsippene som jeg har trukket opp i Folkehelsemeldingen om alliansebygging og partnerskap for folkehelse, sier helseminister Dagfinn Høybråten til Bergens Tidende.

— Vi vil ta med oss ideene fra Trivselshagen i det videre arbeidet med oppfølging av Folkehelsemeldingen, sier han.

— Når kan det komme penger på statsbudsjettet til nasjonale helseutviklingsprosjekter i Trivselshagen i Sogn og Fjordane?

— Spørsmålet om finansiering av dette prosjektet var ikke tema på møtet jeg hadde i dag, sier Høybråten til BT.

Kommunalminister Erna Solberg er tidligere informert om den regionale betydningen Trivselshagen vil ha for Sogn og Fjordane.