Det er sjølvaste Fjell-ordføraren som opnar døra i det kvite privathuset på Straume.

— Eg er bestemor også, seier Eli Årdal Berland (H).

Inne i stova har Olander si finaste sparkebukse på. Den fem veker gamle babyen er lukkeleg uvitande om at han når som helst får storfolk på besøk. For ein times tid skal heimen hans forvandlast til eit showroom for samhandlingsreforma. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er undervegs med NRK og kommunens beste menn og kvinner i helane. Årsaka er at Olander og mor reiste tidleg heim frå Kvinneklinikken etter fødselen og fekk oppfølging av jordmor heime.

— Onsdag kom vi heim. Torsdag ringde jordmor. Fredag kom ho heim til oss, seier mamma Camilla Finnsås.

Heim etter 28 timar

Før helga la helseministeren fram den store samhandlingsreforma, som skal sikre pasientar og brukarar eit betre helsetilbod der dei bur. No er det nok prat. I dag er statsråden i Fjell for å sjå samhandling i praksis. Plutseleg står Strøm-Erichsen midt på stovegolvet i Stekervika på sokkelesten.

— Gratulerer! For ein stor gut!

— Ja, han er over fem kilo, seier pappa Ole Petter Berland stolt.

«JordmorHeim», eit samhandlingsprosjekt mellom Fjell og Helse Bergen, går rett inn til kjernen i den nye helsereforma. Reiser mor og barn tidleg heim frå fødeklinikken, får dei oppfølging heime av lokale jordmødrer. Olander og mamma kom heim etter 28 timar.

— Amminga gjekk greitt. Vi reiste heim i god tru om at alt var fint, seier Camilla Finnsås.

Raskare informasjonsflyt

Det var det ikkje. Olander fekk i seg for lite mat. På få dagar hadde babyen gått 10 prosent ned i vekt. Då jordmor Hilde Nilsen kom på besøk første gong, fekk foreldra råd og informasjon om korleis guten skulle få i seg nok næring.

— Eg følte meg veldig trygg, då ho gjekk. For oss er "JordmorHeim" eit mykje betre alternativ enn å dra på poliklinikken. Du er sliten etter fødselen, men du er heime hos deg sjølv og kan senke skuldrane. Det blir mykje lettare å prate om ting, forklarar Finnsås.

— Det er sikkert trygt og godt for Olander også. Her er han vand til å vere, legg far til.

Etter at Olander kom heim frå KK, var jordmor på besøk to gonger. Så overtok helsesøster Randi Hagenes. "JordmorHeim" sikrar betre samhandling mellom fødeklinikk, jordmor og helsesøster, seier ho.

— Fødselsmeldingane frå KK er ofte svært mangelfulle. Med «JordmorHeim» sikrar vi langt betre kontinuitet i tenesta. Vi får god og hurtig informasjon og kan kome på heimebesøk tidlegare.

- Kvalitet, ikkje pengar

Kvart år blir det fødd kring 300 fjellsokningar. Kring 200 av babyane er i målgruppa for å få jordmor rett heim.

Den første veka etter fødselen er ofte den mest sårbare i livet til ei kvinne. Derfor er det viktig med god støtte og oppfølging, seier prosjektleiar Hege Verpe Nordvik.

— Må kvinner og barn tidlegare ut av klinikken for å kvalifisere seg til "JordmorHeim"?

— Nei, men det kan tenkast at ein del reiser tidlegare heim, når dei får høyre om tilbodet.

No står også rådmannen i stova. På sokkelesten, han og.

— Det handlar om kvalitet, ikkje pengar. Det er det som er poenget, seier Steinar Nesse.

Barnebarn nr. 5

Plutseleg går det opp for statsråden av Fjell-ordføraren og Olanders bestemor er ein og same person.

— Er det ditt barnebarn? Ditt første?

— Å nei, eg har fem barnebarn. Det eldste er ni år, svarar ordføraren.

— Så heldig du er! Eg har ingen, seier statsråden.

Blitzlampene lyner, tv-kamera går. NRK-journalisten spør ministeren om "JordmorHeim" er eit bra prosjekt.

— Ja, erfaringane frå Fjell er absolutt verd å ta med seg til andre kommunar, svarar Strøm-Erichsen.

Olander seier ingenting. Han har sovna.