Klokken 23.50 mandag kveld var det fortsatt ingen avklaring. Riksmeklingsmann Svein Longva hadde møter med partene hver for seg, men hadde ikke lagt fram noe forslag til løsning.

Sykehusene som tas ut i en eventuell streik, er Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og St. Olavs hospital.

Totalt 244 psykologer, forskere, leger og ingeniører kan bli tatt ut av jobb.

– Vi vil skåne pasienter og i størst mulig grad ramme arbeidsgiver. Liv og helse settes ikke i fare, sier leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Rammer drift

Hensikten med streikeuttaket er å ramme administrative oppgaver ved sykehusene: planlegging, drift, økonomi og forskningsprosjekter. I tillegg vil pågående eller planlagte organisasjonsendringer stoppe opp.

Planene er klare for en eventuell opptrapping av streiken. Men Akademikerne vil ikke ut med hvilke grupper som står for tur.

Striden står om hvor partene skal forhandle om pensjon, svangerskapspermisjon og andre sosiale bestemmelser: Nasjonalt – slik det gjøres i dag, eller på det enkelte sykehus – slik NAVO ønsker.

– Kjemper

– Vi kjemper for at grunnleggende sosiale rettigheter for våre medlemmer skal være de samme, uansett hvor i landet man arbeider, slik vi og andre ansatte ved sykehusene har det i dag. Staten ved NAVO ønsker å sette disse rettighetene i spill, hevder Frøyland.

Rikshospitalet-Radiumhospitalet vil bli hardest rammet av en eventuell streik. Her er det varslet plassfratredelse for 94 ansatte.

Ved Ullevål universitetssykehus kan 81 ansatte bli tatt ut i streik. Ved Akershus universitetssykehus kan 23 ansatte bli tatt ut og ved St. Olavs hospital 46.