I dag er det rundt 18 000 illegale innvandrere i landet. De fleste er asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader. De fleste er i Oslo, men også en del lever i skjul i Bergensområdet etter avslag på asylsøknaden.

I NRK i dag kom det frem at Kirkens Bymisjon vil hjelpe disse med helsetjenester, selv om de er ulovlig i landet.

I dag er det slik at de ikke får helsetjenester fordi det kan oppmuntre til å fortsette det ulovlige oppholdet. Dermed har de bare rett på akutt behandling.

I Bergen også

Gunn-Vivian Eide er lege og er foreslått på tredje plass på Venstres stortingsliste i Hordaland. Hun mener at illegale innvandrere må sikres samme rett på medisinsk behandling som den øvrige befolkning.

— Jeg ønsker dette velkommen. Jeg er kjempeglad for senteret i Oslo, og mener vi burde hatt noe lignende i Bergen, sier Eide.

En rapport fra Kirkens Bymisjon i Oslo viser at mange illegale innvandrere har store behov for helsehjelp, både når det gjelder den psykisk og fysiske helsen. Blant sykdommene de ikke får hjelp til å kurere i dag er tuberkulose, AIDS og hepatitt. Derfor vil de nå starte et senter for å gi slik hjelp.

Utfordrer

Kirkens Bymisjon skal i løpet av kort tid åpne et helsesenter i Oslo for denne gruppen.

Gunn-Vivian Eide utfordrer Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner til å jobbe med dette også i Bergen.

— Ikke minst Bergen kommune, som bør legge til rette med lokaler og lignende, sier Eide.

Allerede i mars i fjor kom Venstre med en uttalelse om helsehjelp til illegale innvandrere, som ble enstemmig vedtatt på Venstres landsstyre. Den kan du lese her.

Venstre foreslår blant annet at lovverket endres slik at papirløse innvandrere har rett på nødvendig helsehjelp, også når tilstanden ikke er akutt livstruende.

Hva synes du om forslaget? Bør illegale innvandrere har et skikkelig helsetilbud i Norge?