Kostnadene vil bli langt høyere enn de 13 millionene skolen alt har fått.

Fare for soppforekomst i fasaden, fukt— og luktproblemer, dårlig ventilasjon og varmeregulering, løs murpuss i tak, snublekanter, råte i uværsskur og svært mye støv. Dommen etter Helsevernetatens befaring på Fridalen skole 25. januar i år, er knusende. Skolen pålegges å gjennomføre en rekke forbedringstiltak innen 15. mars.

Maks 15 elever pr. rom

— Det er viktig for elevene at det blir ordnet opp i dette. En del klasserom er verre enn andre, men uansett ligger Fridalen skole langt etter dagens krav til inneklima, så her må det mye til, sier leder ved Helsevernetaten, Ingvar Tveit.

Et av kravene i rapporten er at antall elever i klasserommene må reduseres til 15.

— Ut fra ventilasjonsforholdene er det dette som er forsvarlig, sier Ingvar Tveit.

For tiden har skolen 450 elever, og det er 18 klasserom. Med 15 elever i hvert klasserom sier det seg selv at man vil trenge langt flere rom.

Hvordan kabalen skal løses, vet ennå ikke rektor ved Fridalen skole, Randi Gelink.

— Vi skal ha et møte fredag der vi vil legge en plan for hvordan vi skal få ordne det vi må, sier Gelink.

En del av påleggene om utbedring er alt utført, og skolen har fått utsatt neste frist til 20. mars. Endring i antall elever per klasserom må skje innen 15. august.

Grundig inspeksjon

Rektor ba i høst Helsevernetaten om å foreta en inspeksjon i et av skolens klasserom i forbindelse med at sykdom hos en elev knyttes til mangelfulle inneklimaforhold.

Helsevernetaten bestemte seg da for å inspisere hele skolen grundig. Listen over pålagte utbedringer er blitt lang.

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit forsikrer om at saken har høy prioritet i hans avdeling, men at utbedringene må gjøres i flere faser.

— Det er første gang vi får en så streng begrensning i elevtall per rom, sier Hans-Carl Tveit.