MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no I går skrev Bergens Tidende at anestesileger har stoppet all bruk av lystgass under øyeoperasjoner. I enkelte tilfeller er utslippene 30 ganger høyere enn tillatt, og hele 90 ganger over verdiene som Arbeidstilsynet anbefaler.— Utslippene er helsefarlige, og det har ledelsen visst i flere år, hevder legene og sykepleierne.Første gang Bergens Tidende kontakter divisjonsdirektør Liv Berven ved Haukeland sykehus sier hun at hun ble kjent med forholdene først torsdag for vel en uke siden.Det stemmer ikke. Personlig brev I juni i fjor mottok Berven et brev der Øyeavdelingen viser til en gjennomgang av problemene i januar 2000.Når Bergens Tidende kontakter henne igjen, innrømmer hun at hun har kjent til at ventilasjonen ved Øyeavdelingen har vært utilfredsstillende. - Vi vet at øyeavdelingen holder til i et gammelt bygg uten moderne ventilasjonsanlegg, men jeg har ikke vært kjent med at ventilasjonen var så utilfredsstillende at det kunne være skadelig for de ansatte, sier Berven.Heller ikke det stemmer. Allerede høsten 1997 visste ledelsen ved sykehusene at utslippene av lystgass under øyeoperasjoner var altfor høye.Da målte helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen ved sykehuset (HMS-avdelingen) gassutslipp ved 160 øyeoperasjoner. Utslippene var for høye ved 20 av operasjonene. Grundig rapport Men reglene var den gang mindre strenge enn i dag, og det ble ikke gjort noe for å bedre forholdene.I mars 1998 kom en grundig rapport fra en av sykehusets yrkeshygienikere. Den konkluderte med at utslippene var for høye, og at det burde foretas kontrollmålinger to ganger i året fremover.Det skjedde ikke.Først i oktober 2000 ble de anbefalte kontrollmålingene gjennomført. "Tungvint" - Hvorfor har det tatt så lang tid?- Slike målinger er en kjempeoperasjon som krever manuelt utregningsarbeid. Vi har ikke hatt tilfredsstillende måter å gjøre dette på. Det ville vært fryktelig tungvint, sier Berven, og legger til at journalisten heller burde fokusere på det positive i at målingene faktisk ble gjennomført.- Men jeg er enig i at det er kritikkverdig. Vi skulle gjort slike målinger tidligere, innrømmer Berven. I dårlig lys Men det stopper ikke her. En rapport fra september 1998 konkluderer med at et nytt ventilasjonssystem er nødvendig for å sikre personalet mot helsefarlige utslipp.Alle rapportene er sendt til ledelsen ved Haukeland sykehus, men ingen av dem er fulgt opp. Til tross for brev fra hovedverneombud, flere brev og muntlige purringer fra anestesileger og anestesisykepleiere.Ledelsen ved Haukeland sykehus kommer i et enda dårligere lys når vi vet at ventilasjonsanlegget ikke ble forbedret da Øyeavdelingen ble bygd om i 1999. Da ble det samtidig installert nye narkoseapparater som skulle gi mindre utslipp ved Øyeavdelingen. Som BT skrev i går har Arbeidstilsynet nå pålagt sykehuset å sette i verk strakstiltak for å beskytte helsen til de ansatte.

Fakta/ lystgass * Dinitrogenoksid. Lukt- og fargeløs narkosegass.* Tas opp i små mengder gjennom lungene. Skilles ut 17-35 minutter etter at behandlingen er avsluttet.* Kortvarig eksponering kan gi trøtthet, hodepine og svimmelhet.* Eksponering over tid kan gi nedsatt fruktbarhet eller skader på fostre, på nervesystemet, lever, nyre og immunsystemet. Lystgass kan også være kreftfremkallende.