Mattilsynet fraråder alle å spise dypvannsfisk (brosme og lange) fanget i området vest for Askøybrua og i nord av en rett linje fra Bakarvågneset på Askøy til Helleneset.

Man bør heller ikke spise brunmat fra krabbe fanget i samme område. Gravide og ammende bør også holde seg unna torsk og annen mager fisk fra fjorden.

Omsetningsforbud

Kostholdsrådene er basert på resultatene fra en undersøkelse utført av Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning (NIFES).

Fisk og skalldyr fanget mellom Laksevåg og Nordnes, samt Bergen havn, ble undersøkt. Resultatene er nedslående.

Undersøkelsene av utvalgte fiskearter viser høye nivåer av kvikksølv, kadmium og dioksiner og dioksinliknende PCB.

Analysene av filet av brosme og lange viste konsentrasjoner av kvikksølv som er over EUs øvre grenseverdi, melder NIFES. Det medfører omsetningsforbud.

— Resultatene forteller at området er mer påvirket enn vi tror. Det mest overraskende er at dyptvannsfiskene har et altfor høyt kvikksølvnivå. Det ligger enormt langt over grensen, sier Amund Måge, forsker ved NIFES.

Kan gi helseskader

Inntak av disse organiske miljøgiftene over tid kan føre til nedsatt immunforsvar, ifølge Mattilsynet. Det kan også forstyrre hormonutskillelse, virke uheldig på nervesystemet og føre til utvikling av kreft.

— At Byfjorden er PCB-forurenset visste vi fra før, men nå har vi fått en ny bekreftelse. Dette bør det gjøres noe med, sier Måge.

Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Mattilsynet. Siste vurdering av kostholdsråd ble gjort i 2002.

GIFTIG: Det er funnet høye nivåer av kvikksølv og andre miljøgifter i fisk og skalldyr i Byfjorden. (Illustrasjonsfoto)
Scanpix