Professor i jus ved UiB, Jan Fridtjof Bernt, mener at Kontrollutvalget på eget initiativ kan og bør gjennomføre en granskning på bakgrunn av BTs artikler.

— Det er kommunens ansvar å dokumentere at de oppfyller loven. Kontrollutvalget skal ivareta kommunens omdømme, sier Bernt.

Da BT satte søkelys på disse sakene i fjor sommer, varslet Onarheim en kommunerevisjon. Siden har Ap og V forlangt en åpen høring i juni, og det mener Onarheim nå er nok.

Hun får støtte hos Kontrollutvalgets leder Thor Brekkeflat (Ap), som sier det er naturlig å avvente denne høringen før de eventuelt gjør noe.

Jussprofessor Bernt mener dette er utilstrekkelig.

— En høring er jo noe ganske annet enn en granskning, sier han.