- Vi prøver å komme i gang med planleggingen i løpet av den inneværende fireårsperioden, men jeg kan ikke love at selve tilbudet kommer på plass så fort, sier Onarheim.

Behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er nevnt i kommunens handlingsplan for ruspolitisk strategi. Som en del av forarbeidet har Onarheim besøkt Stokka sykehjem i Stavanger og sykehjem for rusmisbrukere i Danmark.

Helsebyråden er fremdeles usikker på hvilken løsning som vil være den beste for Bergen kommune.

- Om vi skal satse på et eget sykehjem eller bruke en avdeling på et sted som allerede eksisterer, er en vurdering som må gjøres underveis. Her er det mange hensyn å ta. Både rusmisbrukerne og de som har behov for ordinære sykehjemsplasser må ivaretas. Ingen skal stigmatiseres og ingen pårørende skal trenge å være engstelige, sier Onarheim.

- Hvorfor har ikke kommunen slike sykehjemsplasser allerede når behovet er så stort?

- Stavanger er kommet lenger enn oss, all ære til dem for det. Men nå har vi det også på tiltakslisten, sier Onarheim.

Engensenteret har i dag byens eneste sykehjemstilbud for rusmisbrukere, eller mer korrekt tidligere rusmisbrukere. Det er nemlig ikke lov til å ruse seg på avdelingen som har plass til ti pasienter. De aller fleste er alkoholikere.

Ifølge styrer Kjetil Sævartveit er Engensenteret ikke egnet til å ta imot pasienter med et lang­varig heroinmisbruk bak seg.

- Verken fasilitetene våre eller beliggenheten er egnet for denne gruppen, sier han.

Å tillate rus på avdelingen har aldri vært aktuelt.

- Da risikerer vi at de som i utgangspunktet har sluttet, vil begynne å ruse seg igjen, sier styreren.