— Det første jeg skal gjøre når jeg kommer på jobb mandag morgen er å kreve en rapport som forklarer hvordan dette kunne skje og hvordan Legevakten har tenkt å forbedre rutinene sine, sier Drevland.

Helsebyråden synest det er opprørende å høre om den lange ventetiden på legevakten.

— Det er uakseptabelt å måtte vente over to timer på behandling når en har brukket beinet.

Drevland vil ikke høre ordet bemanningsproblem eller snakk om for få folk på jobb som forklaring.

— Når en liten jente i denne situasjonen ikke får hjelp så er det snakk om feil prioritering. Ikke noe annet. Legevakten skal ikke få gjemme seg bak bemanningsproblemer, tordner byråden.

Nå frykter hun at dette kan gå ut over tilliten til det offentlige helsevesenet.

— Vi har tillit hos folk fordi vi kan behandle syke mennesker og gi et tilbud til alle. Når pasienter opplever slikt som dette går det ut over troverdigheten til helsevesenet.

Far til Mariell Bastiansen, Erik Bastiansen, sier at neste gang noen i familien trenger hjelp fra legevakten, så blir det en privatklinikk.

— Etterpå får jeg heller sende regningen til trygdekontoret, sier den skuffede faren.