Alle ansatte som blir vaksinert mot influensa A (H1N1), blir bedt om å rapportere inn alle reaksjoner og bivirkninger etter vaksinen. Haukeland Universitetssykehus har 8000 ansatte som alle blir anbefalt å vaksinere seg.

I tillegg vil det også bli tatt blodprøve av 550 personer for å se hvilken beskyttelseseffekt vaksinen har.

Vaksinen de ansatte blir tilbudt vil være testet og godkjent av europeiske helsemyndigheter.

Starter i oktober

De første vaksinedosene blir trolig levert til Norge i oktober. Helsepersonell er en av de første gruppene som skal vaksineres.

Nå venter ekspertene på å få prosjektet formelt godkjent slik at kartleggingen kan starte straks etter de første vaksinedosene er gitt.

Det er Influensasenteret ved Universitetet i Bergen som i samarbeid med Helse Bergen som vil gjennomføre kartleggingen.

Smittevernoverlege Per Espen Akselsen ved Haukeland Universitetssykehus opplyser at alle ansatte vil bli fulgt ekstra nøye opp etter vaksinasjonen. Blant annet vil de få utlevert et skjema hvor de skal notere uvanlige reaksjoner.

— Vi regner med at kartleggingen vil gi oss verdifull kunnskap om hvilke bivirkninger denne typen vaksine kan gi. Dessuten vil det øke tryggheten for dem som vaksineres, sier Akselsen.

God kompetanse

Influensasenteret har tatt initiativet til studien. Trolig den mest omfattende i sitt slag som er gjennomført etter det er satt i massevaksinasjon mot influensa.

Konstituert leder for Influensasenteret, Rebecca Cox, opplyser at senteret har utviklet svært god kompetanse på virkningen av influensavaksine, etter at senteret nylig var ansvarlig for omfattende testing av vaksine mot fugleinfluensa.

— Vanlige influensasymptomer og hevelser rundt stikkstedet kan forekomme. Slike symptomer forsvinner normalt etter en til to dager, forklarer Cox.

— Men dataene våre tyder på at bivirkninger forekommer noe hyppigere etter vaksinasjon med pandemivaksine enn etter vanlig vaksinasjon mot sesonginfluensa, sier hun. Den siste uken har det kommet tre ulike internasjonale studier som konkluderer med at svineinfluensa-vaksinen er svært effektiv.

Til nå har ekspertene regnet med at alle måtte vaksineres to ganger. Men resultatet av de nye studiene tyder på at en dose kan være nok. En av studiene er foretatt av den tyske produsenten Glaxo SmitthKline, som har forhåndsavtale om å levere vaksine til Norge

Administrerende direktør i selskapets Norges-avdeling, Åge Nærdal, bekrefter til Dagens Medisin at de kliniske testene viser en immunreaksjon på opptil 95 prosent etter bare en dose.

Likevel mener han at det for tidlig å si om det er nok bare å gi vaksinen en gang. I så fall vil Norge få millioner av vaksinedoser til overs. Staten har nemlig bestilt 9,4 millioner doser av vaksinen. Det er tilstrekkelig til å vaksinere alle to ganger.

Gi bort til andre

Etterspørselen er betydelig større enn produksjonskapasiteten. Derfor er det trolig mulig å finne løsninger dersom vi får mye vaksine til overs, sier Nærdal til Dagens Medisin.

Også ved Influensasenteret i Bergen er testresultatene blitt lagt merke til.

— Får Norge overskudd på influensadoser, bør de kunne doneres til andre land som trenger vaksine. og som ikke har hatt mulighet til å foreta like store bestillinger som Norge, sier Cox.