— Nå er bilen klar og det er nesten et under, sa Kolbjørn Gunnarson da han klippet snoren for siste skudd på stammen av Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud for rusavhengige i Bergen.

Med sin nye spesialbygde varebil skal helsepersonell kjøre rundt i bydelene for å hjelpe rusavhengige. Over kr 100 000 har de investert i det nye tilbudet, som skal hjelpe rusavhengige, også utenfor miljøet i Nygårdsparken.

Bilen er innredet som et behandlingsrom, med en benk og utstyr til blant annet sårstell.

— Mange har både psykiske og somatiske plager og har vanskelig for å nyttiggjøre seg det helsetilbudet som finnes. Vi skal tilby helsehjelp og skadereduserende tiltak, i tillegg til være et bindeledd mellom etatene, sier Kolbjørn Gunnarson, avdelingsleder for Inkludering og omsorg i Kirkens Bymisjon.

Høy kompetanse

Alle som jobber på helsebilen Basse, er erfarne helsearbeidere.

— Vi har veldig høy kompetanse og mange års erfaring fra psykiatri og ulike deler av rusomsorgen, som gjør at vi utfyller hverandre veldig godt, sier sykepleier Birgitte Waardal.

Bilen skal bemannes av to sykepleiere og en sosionom i full stilling og en sykepleier i 40 prosent. I tillegg vil en lege og psykiater være ansatt i en 15 prosents stilling.

— Det er viktig at brukerne opplever at de blir hørt og tatt på alvor. De må oppleve at det finnes hjelp når de er motivert for å endre livet sitt, sier sosionom Øyvind Kalsås, som er ansvarlig for tiltaket.

Skjult problem

Prosjektet Optra, Oppsøkende Tjenester ved Rusavhengighet er allerede litt i gang. Behovet for et slikt tilbud som «Helse på hjul» må kartlegges.

— Ute i bydelene er behovet mer skjult, men det vil vi nå forsøke å avdekke, slik at vi kan hjelpe flere, sier Gunnarson.

— Mange kommer inn til rusmiljøet i sentrum om dagen, for så å reise ut i bydelene senere. Dette er et lavterskeltilbud som vil møte brukerne der de er og ingen trenger henvisning, sier Kalsås.

— Det er et spennende prosjekt som gir mulighet til å være fleksibel ute i felten. Vi kan ta tak i den rusavhengiges problem der og da, vurdere skader, behandle sår og sørge for at de kommer til legevakt dersom det er nødvendig, sier sykepleier Stig Munkvold, som ser frem til å ta fatt.