— Vår gjennomgang skjedde på bakgrunn av vår bruk av revisor til konsulentoppdrag, sier informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal.

Også Helse Vest har brukt Ernst & Young til både revisjon og konsulentoppdrag, men omfanget av konsulentoppdragene har vært på en brøkdel av Helse Bergens.

I etterkant av styremøtet ble det sendt et brev til alle datterselskapene, inkludert Helse Bergen:

«Helse Vest er opptatt av at revisor ikke benyttes til oppgaver som kan egne seg til å svekke selskapets habilitet i forhold til revisjonsoppdraget for foretaksgruppen.»

Helseforetaket fikk en oversikt fra Helse Bergen som viste omfanget av konsulentoppdraget.

— Våre folk har hatt en gjennomgang lover og regler for god revisorskikk. Vi har konkludert med at vi ikke kan se at revisor har utøvd bistand han ikke kan i henhold til revisorloven og god revisorskikk. Det som har vært gjort har på rett side av den streken, sier Sandal.