Som Bergens Tidende skrev 15. mai, kontaktet Transmedica tidligere i år styret i Helse Førde med tanke på å drive den kirurgiske avdelingen på sykehuset i Florø. Helse Førde var positiv til idéen. Det er ikke Helse Vest. — Det nærsykehustilbudet som skal utvikles ved Florø sjukehus er tenkt som et offentlig tilbud, slår Helse Vest fast i et ferskt brev til Helse Førde, ifølge avisen Firda.

Det understrekes at et slikt ståsted gjør det helt uaktuelt å videreføre en dialog med aktuelle pri-vate aktører som ønsker å tilby helsetjenester i sykehuslokalene. I klartekst: Bråstopp for alle planer om samarbeid med Transmedica.

Nnærsykehuset skal likevel ikke ta i bruk alle lokalene i Florø sjukehus’ lokaler. Hva de ledige lokalene eventuelt skal brukes til har ikke Helse Vest bruykt mye tid på.

— Dette er det naturlig å ta stilling til etter at nærsykehusprosjektet er gjennomført, heter det i brevet fra Helse Vest.