Av Eirin Eikefjord

Staten krever at Helse Førde sparer inn 60 millioner kroner innen utløpet av neste år. Torsdag vedtok styret i Helse Førde blant annet å gjøre om fødeavdelingen på Nordfjord sjukehus til jordmorstyrt fødestue. I går kom meldingen om at Helse Vest overprøver styrevedtaket.

— Må ta et jafs et annet sted

Styreleder i Helse Førde, Clara Øberg, antar at det foreslåtte kuttet ville gitt en innsparing på ca. 2,4 millioner kroner. På bakgrunn av signalene fra Helse Vest vil vedtaket bli omgjort på neste styremøte.

— Vi må nok ta et jafs et annet sted. Styret må vurdere situasjonen i alle kanter av fylket for å finne nye steder å kutte, sier Øberg.

Helse Førde strever med økonomien, og sto allerede overfor store økonomiske utfordringer.

— Dette forverrer situasjonen. Vi har allerede vedtatt å fjerne 20 sengeposter på sykehusene i fylket og å foreta en kraftig reduksjon i det ortopediske tilbudet i Lærdal, men dette er ikke nok til å innfri innsparingskravet, sier styrelederen.

- Uenig i prioriteringen

Oddvard Nilsen, styreleder i Helse Vest, sier at styret etter en totalvurdering er uenig i den prioriteringen som ble gjort med hensyn til fødeavdelingen.

— Når fødeavdelingen i Nordfjordeid har opp mot 260 fødsler årlig, mener vi at det ikke er riktig å legge den ned. Det var viktig fra vår side å gi signaler om dette så tidlig som mulig for å unngå at Helse Førde innstiller seg på et vedtak som uansett vil bli overprøvd. Helse Førde må komme opp med tiltak som kan forvares politisk, sier styrelederen.