— Vi kan ikke regne med å ta ut alt, men vi skal få til mye mer enn mange tror, sier Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest.

I dag skal styret i Helse Vest diskutere den ambisiøse planen for økt pasientbehandling ved sykehusenes poliklinikker. På poliklinikker behandles pasienter som ikke er innlagt.

82.000 møter ikke

I 2012 var det 82.000 pasienter som ikke møtte til avtalt time på poliklinikkene i Helse Vest. Samtidig var det ved utgangen av året 47.000 mennesker som sto på venteliste. Veldig mange av disse venter på en time ved en poliklinikk.

Nå mener ledelsen i helseregionen at det skal være mulig å få 50.000 flere til å stille til avtalt tid.

Stikkord er nye digitale løsninger for timebestilling, nye rutiner for oppringing av pasienter og raskere og tydeligere beskjed om tid og sted for konsultasjonen.

Travelt rundt lunsj

I tillegg har ledelsen i helseregionen analysert all pasientbehandling ved poliklinikkene. Her viser det seg at aktiviteten er høy i timene før og etter lunsj. Om morgenen og utover ettermiddagen er langt færre innkalt til time. Det vil administrasjonen i helseregionen gjøre noe med og skisserer flere løsninger for å kutte i køen.

Åpningstiden ved samtlige poliklinikker utvides til klokken 17 og flere kalles inn til time tidlig om morgenen og mellom 15 og 17.

Legene som har vakt på poliklinikkene må starte arbeidsdagen tidligere eller slutte seinere. Disse dagene må legene vurdere å utebli fra faste morgenmøter og heller ikke påta seg undervisning.

Sykepleiere og andre faggrupper får også utvidet arbeidstid.

De mest tidkrevende pasientene kalles inn tidlig på dagen, mens enklere kontroller legges til slutten av arbeidstiden.

Stor sum

Hvis aktiviteten på poliklinikkene morgen og ettermiddag blir skrudd opp litt nærmere hva den er de travleste timene, gir det enorme utslag i kapasiteten. Maksimalt er det snakk om 220.000 flere konsultasjoner. Men det forutsetter at legene og resten av personalet på klinikkene er like effektive hele dagen som de er på det travleste.

Hvis også flere pasienter møter når de er innkalt og det blir enklere å booke om timer, kan kapasiteten økes mot opp til 300.000 konsultasjoner årlig.

— Teoretisk potensial

— Hvor mange flere pasientbesøk mener dere det er realistisk å få til med de løsningene dere skisserer?

— Det potensialet vi har pekt på er helt teoretisk. For å si det på en annen måte: Selv om vi vet det er mulig å kjøre 90 kilometer i timen på motorveien, vet vi jo at det ikke alltid lar seg gjøre. Men det er viktig at vi prøver å utnytte det handlingsrommet vi har påpekt. Det handler både om å få flere pasienter til å møte og til å jobbe smartere på sykehusene, sier hun.

- Viktig arbeid

Lise Karin Strømme er konserntillitsvalgt og medlem av styret i Helse Vest. Hun sier det er et viktig arbeid administrasjonen har satt i gang. Det gjelder både arbeidet med å få flere pasienter til å møte og å utnytte poliklinikkene bedre.

— Er det realistisk å snakke om opp mot 300.000 flere konsultasjoner?

— Jeg tror ikke det er realistisk, men selv med mindre gevinst er der mye å hente, sier Strømme.