Statens helsetilsyn er langt fra fornøyd med Helse Vest RHF og har i dag ilagt heleseforetaket en tvangsmulkt på kroner 600.000 kroner per måned inntil de etterkommer pålegget om å sørge for at akutt psykisk syke i helseregionen blir tilbudt forsvarlige helsetjenester.

Det melder Helsetilsynet på sine egne nettsider.

Grunnen er vedvarende overbelegg og korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF.

— Korridorpasienter i akuttposter/korttidsavdelinger er uforsvarlig og kan ha skadelige følger for pasientene, slår Helsestilsynet fast.

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.