Regjeringen gir 60 millioner kroner til Helse Vest når regjeringen legger frem sitt reviderte nasjonalbudsjett i dag.

Helseminister Sylvia Brustad opplyser til Bergens Tidende at Helsedepartementet i alt plusser på budsjettet med 100 millioner kroner til oppretting av skjevfordelingen av helsemidlene de ulike helseregionene imellom. Midlene vil bli fordelt mellom Helse Vest og Helse Midt Norge.

Opprinnelig har Stortinget vedtatt at opprettingen av skjevfordelingen skulle starte neste år.

— Tar signalene

— Men vi tar signalene vi har fått både fra ansatte og ledelse i helseforetakene på alvor og begynner opprettingen allerede i år, sier Brustad til BT.

Midlene kommer i tillegg til de 500 millioner kronen kronene som den rød-grønne regjeringen plusset på Bondevik-regjeringens opprinnelige budsjettforslag i fjor høst.

Rent formelt bevilger regjeringen ekstramidlene til Helse Vest som fordeler midlene sykehusene foretaket eier på Vestlandet. Men det ligger i kortene at Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus får størstedelen av potten som går til Vestlandet

For to uker siden var Brustad på besøk på Haukeland Universitetssykehus. Da fikk hun en grundig gjennomgang av både den økonomiske og driftsmessige situasjonen ved sykehuset.

Den gang lovet ikke ministeren penger. Men signalene hun ga, ga bud om en viss optimisme. Nå kommer resultatet i form av friske penger.

Hver krone teller

Styreleder i Helse Bergen, Ranveig Frøiland, sier til BT at hun er glad for bevilgningen.

— Hver ekstra helsekrone er positivt. 60 millioner er en god begynnelse, selv om pengene ikke betyr noen forbedring i tilbudet til pasientene. Men det betyr at vi slipper å kutte ytterligere, sier Ranveig Frøiland.

Helse Bergen har i dag et underskudd på 60 millioner. Hvis alle millionene blir kanalisert til Helse Bergen, betyr det at man akkurat dekker underskuddet.

Men bevilgningen blir gitt til Helse Vest, som har mange helseforetak med anstrengt økonomi og mange som kan ha nytte av ekstrakronene.

Mange som sliter

Styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen, er i likhet med Ranveig Frøiland glad for ekstramidlene som nå kommer fra sentralt hold.

— Hvordan skal pengene fordeles?

— Det er for tidlig å si noe om, men Helse Bergen kommer nok ikke til å få hele potten. Vi har mange helseforetak som sliter med økonomien, sier han til BT.