Etter det bt.no erfarer får Helse Vest en økning på 330 millioner kroner til investeringer på årets statsbudsjett. Investeringspotten blir dermed på 1042 millioner kroner. Det er en økning på 46,3 prosent fra 2007-budsjettet.

Pengene kommer trolig godt med, blant annet når Helse Bergen skal bygge nytt barnesykehus, nytt kreftbygg og flere andre investeringer.

Når det gjelder driften, kan Helse Vest vente seg en videreføring av vårens ekstrabevilgning på 100 millioner kroner. Budsjettet gir en økning på 114 millioner kroner til drift av de somatiske avdelingene. I tillegg kommer en pott på psykatri.

— Dette er første gang på flere år at Helse Vest kan budsjettere med en økning i pasientbehandlingen, utover justeringer for at befolkningen blir eldre og lignende. Jeg synes vi og hordalandsbenken på Stortinget har gjort en god jobb, sier fylkespolitiker Dag Ole Teigen (Ap).