Millionmidlene skal brukes til å kjøpe tjenester fra private leverandører. Med de nye midlene vil Helse Vest kjøpe rusbehandlingstjenester for 440 millioner kroner i året. Midlene vil gå til tjenester på hele Vestlandet.

Etter at Nygårdsparken stengte i forrige måned, er det blitt meldt om lav kapasitet hos blant andre Rusakutten i Bergen.

— Det er ikke slik at denne anskaffelsen har sammenheng med stengingen av Nygårdsparken, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest.

Han opplyser om at prosessen startet for flere måneder siden.

Behandlingstilbudet vil bli styrket innen områdene døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.

Betaler selv

De økte midlene til rusbehandling tar Helse Vest av egen lomme.

Baard-Christian Schem i Helse Vest
Helse Vest

— Vi gjør dette for å øke kapasiteten innen rusomsorg på Vestlandet. Noe av bakgrunnen for at vi kan øke investeringene i dette er den solide økonomien vår. Helse Vest har gått godt økonomisk, noe som gjør at vi kan møte åpenbare behov, sier Schem.

Helseminister Bent Høie har bedt Helse Vest om å prioritere rusbehandling. Helse Vest vil fra 1. januar bruke 440 millioner kroner i året på private tjenester i rusomsorgen.

— Dette er en kraftig økning i kjøp av tjenester, sammenlignet med tidligere. Vi skal bygge opp rusomsorg i både egne sykehus, og også hos private, sier Schem.

— Er bruken av private aktører et pålegg fra regjeringen?

— Vi har ikke fått noe pålegg om at vi skal bruke et bestemt beløp på private tjenester, men vi har fått pålegg om å øke kapasiteten innen rusbehandling. Det er blitt gitt signaler om at vi skal prioritere dette.

- Ikke press for private

Flere av aktørene Helse Vest nå skal kjøpe tjenester av er såkalte private, ideelle aktører.

— De må selvfølgelig tjene penger, men formålet med virksomheten deres er i utgangspunktet ikke inntjening, forteller Schem.

— Statsråden har forventinger om at vi skal kjøpe tjenester hos private aktører. De har god kompetanse og kan bidra i rusomsorgen. Samtidig har vi også god kompetanse på feltet i våre sykehus.

— Hadde dere foretrukket å bruke midlene på å styrke deres egne tilbud, fremfor å kjøpe hos private?

— Vi har ikke vært utsatt for noe press i denne sammenhengen. Vi har gått for en balanse vi mener er faglig sett riktig, hva gjelder bruk av private aktører, sier Schem.

De nye avtalene gjør at Helse Vest blant annet vil kjøpe 221 døgnplasser og 29 dagplasser hos private aktører.

Avtalene trer i kraft fra 1. januar. Leverandørene kan imidlertid avtale med Helse Vest om å starte tidligere med nye avtaler.