Revisor konkluderer med at det har skjedd brudd på lov om offentlige innkjøp, etiske og interne retningslinjer med hensyn til håndtering av medisinsk-teknisk utstyr i forbindelse med innkjøp til ortopediklinikken ved Lærdal sjukehus i Helse Førde, heter det i en pressemelding fra Helse Vest.

— Vi har videresendt revisjonsrapporten til Helse Førde sammen med et brev der vi ber foretaket om å gå gjennom og sikre sine rutiner og system for håndtering av innkjøp, slik at dette skjer i tråd med lov og regelverk i fremtiden, sier administrerande direktør Herlof Nilssen i Helse Vest.

Les hele rapporten her

Revisjonsrapporten finner at det var brudd på lov og forskrift om offentlige innkjøp å ta imot det computerbaserte navigasjonsutstyret vederlagsfritt fra leverandøren.

Helse Førde har også brutt lov og forskrift om offentlige innkjøp, etiske retningslinjer og god forretningsskikk når det gjelder leveranse av proteser, implantat og annet forbruksmateriell, ifølge pressemeldingen.