Blant annet står nytt psykiatrisk sykehus, kreftbygg, barne— og ungdomssenter og laboratoriebygg på utbyggingsplanene frem til 2010.

Dette opplyser Helse Bergen i en pressemelding.

— Skal vi ha en mulighet til å møte de utfordringene Helse Bergen står overfor om få år, haster det for oss å få nye og hensiktsmessige lokaler for flere av avdelingene, opplyser Finn Strand, styreleder i Helse Bergen.

Enkelte av bygningene i Helse Bergen er lite tidsmessige og gir en vanskelig driftssituasjon. Det gjelder både innen somatikken og psykiatrien.

Den største investeringen i psykiatrien er nytt psykiatrisk sykehus i Steinsviken i Bergen til 264 millioner kroner. Flere av de distriktspsykiatriske sentrene vil også bli ombygget eller få nybygg i løpet av de nærmeste årene.