Fra før er det kjent at 1.654 brev ikke ble sendt ut til fastleger og helsepersonell slik som de skulle. Nå er antallet doblet, melder NRK.

— De manglende utsendingene kan ha ført til forsinkede henvisninger til legetimer og forsinkede Nav-utbetalinger for de pasientene det gjelder, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen, som forsikrer om at feilen ikke har gitt alvorlige medisinske konsekvenser.

Alle pasientene har blitt kontaktet per telefon eller fått nye brev.

Helseforetaket la om til et nytt pasientjournalsystem for tre måneder siden, og det er i det nye systemet feilen har skjedd.

saken oppdateres