— Jeg var ikke klar over dette. Det kom bardust på meg, sier en oppgitt administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes til Bergens Tidende.

— Hva er din umiddelbare reaksjon?

— Om kravet til oss blir at årets underskudd skal dekkes inn løpet av neste år, vet jeg ikke hva som skjer. Omfattende nedskjæringer må til, og det vil gå dramatisk utover de lovpålagte oppgavene.

— Hvem og hva vil det gå ut over?

— Det må være opp til eieren å vurdere. Det blir diskusjon i styret, sier Bogsnes.

Avdelinger truet

Forrige uke ble det kjent at Helse Bergen allerede sliter tungt med neste års budsjett. Overføringene fra Helse Vest var blant annet mindre enn forutsatt. Torsdag legger direktøren frem et budsjett for styret med 426 millioner kroner i minus.

— Da har vi sett på kravene fra staten og beregnet ressurser etter det, sier Bogsnes.

Etter flere møter mellom toppledelsen og klinikksjefene om budsjettet sist uke, ble det kjent at Barselloftet ved Haukeland hotell er foreslått nedlagt. I tillegg ble det antydet at avdelingen for øre-nese-hals kunne være truet. Nå sier Bogsnes at hun ikke kan garantere for noen av avdelingene.

Må drive ulovlig

Om sykehuset nå tvinges til å dra med seg årets underskudd på 250 millioner kroner, vil det få dramatiske konsekvenser for sykehusdriften.

— Antyder du nå at Helse Bergen blir nødt til å drive ulovlig?

— Under arbeidet med neste års budsjett har vi hele tiden tatt utgangspunkt i den såkalte prioriteringsforskriften og beregnet kostnader etter den. Vi har ikke mulighet til å redusere mer enn vi alt har gjort. Det er skåret inn til beinet, sier Bogsnes, og legger til: - Inkludert i de tallene vi presenterer for 2004 ligger det allerede en effektivisering på 200 millioner kroner.

— Er driftsunderskuddene ved norske sykehus en direkte konsekvens av sykehusreformen?

— Sykehusreformen er en av de største reformene vi har sett i landet, men det er en ting som har undret meg stort: Vanlig prosess i en reform er at man først får hjelp til omstilling. Så blir effekten hentet ut over tid. Sykehusreformen ble satt i gang uten at det blir løyvet en krone i omstillingsmidler. Det er helt forunderlig, sier Bogsnes.