Styret med styreleder Finn Strand i spissen er ikke fornøyd med sparetiltakene som ledelsen i Helse Bergen har utarbeidet.

Derfor fikk Helse Bergen direktøren budsjettforslaget i retur i kveld med beskjed å forsøke å redusere kostnadene i helseforetaket ytterligere.

I forrige uke la ledelsen i Helse Bergen frem et budsjettforslag med et underskudd på 426 millioner kroner. I forslaget var det innarbeidet innstramningstiltak på 200 millioner kroner.

Ifølge styreleder Strand har ikke styret offisielt gitt noe pålegg om hvor mye underskuddet skal reduseres til neste år. Men han antyder at det hadde vært fint om kostnadene kunne redusere med ytterligere 200 millioner kroner.

Hotellet drives som før

Utsettelsene innebærer at innstrammingstiltakene som ble varslet i forrige ute, foreløpig ikke blir satt i verk.

Blant annet det betyr at driften av Haukeland Hotell vil gå som før. Nedleggelsen av Barselloftet er dermed utsatt. Inntil videre blir heller ingen syv-døgnsposter gjort om til fem døgns poster.

Staten som eier sykehusene, krever at sykehusbudsjettene skal være i balanse innen utgangen av 2005.

Styret i Bergen er bekymret for at Helse Bergen ikke skal klare dette innenfor de rammene som ledelsen la opp til sitt budsjettforslag.

For spinkelt

— Beslutningsgrunnlaget er foreløpig for spinkelt. Vi trenger en grundigere analyse av rammevilkårene, inntektsmuligheter og detaljerte innstramningsforslag før vi kan vedta budsjettet, sa Strand etter styremøtet.

Ledelsen i Bergen har tidligere gitt uttrykk for at det ikke er mulig å spare mer uten at det vil ramme pasientbehandlingen og Helse Bergen lovpålagte oppgaver.

Nå må Bogsnes brette opp ermene på nytt og sammen med avdelingslederne forsøke finne nye tiltak som kan bedre sykehusøkonomien.

— Vi skal gjøre så godt vi kan. Men det blir en tøff oppgave, sa Bogsnes i kveld.