– Det er en totalvurdering som ligger til grunn for beslutningen, sier sjef for akuttmottaket ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø.

– Vi har vurdert de ulike anbyderne opp mot hverandre og har bestemt oss for Bergen Taxi basert på flere faktorer, deriblant pris, sier Brattebø, som håper at den nye løsningen skal føre til et mer presist transporttilbud og dermed mer fornøyde brukere.

Helse Bergens utgifter til pasientkjøring tilsvarer omkring 70 millioner kroner i året. Kontrakten som nå er inngått omfatter kommunene Bergen, Askøy, Sund og Fjell og tilsvarer nærmere halvparten av det totale beløpet.

Det kommer til å bli en ny anbudsrunde for kommunene Austrheim, Lindås, Meland, Radøy, Kvam, Osterøy og Austevoll.

Kjøring av de såkalte helsebussene skal fortsatt utføres av Tide.

For få biler

Norgestaxi har lenge fått massiv kritikk for tilbudet sitt til pasienter.

Nestleder i brukerutvalget ved Haukeland sykehus, Helen Aareskjold, har tidligere sagt til bt.no at utvalget mener situasjonen har vært uholdbar.

— Vi har bedt om at det blir gjennomført en systematisk brukerundersøkelse for å få fakta på bordet.

— Den er ikke blitt utført, så det er vanskelig å få kartlagt problemets fulle omfang, men vi ser jo at det er der. Nå forlanger vi at noe drastisk blir gjort. Problemet ser rett og slett ut til å være at det er for få drosjer, og det burde være mulig å gjøre noe med, for eksempel ved at flere taxiselskaper deler på jobben. Norgestaxi klarer ikke dette alene, sa hun.

- Katastrofe fra dag én

— Norgestaxi har vært en katastrofe fra dag én.

Det mener fylkessekretær Jens Olav Johannessen i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), avdeling Hordaland.

Han representerer 49 organisasjoner med 30.000 medlemmer med stort transportbehov.

— Vi får stadig tilbakemeldinger fra folk som sier at de har måttet betale for alternativ transport fordi drosjen har uteblitt. For noen av dem som er nødt til å bruke taxi ofte, er dette en så stor utgiftspost at det knekker økonomien.

— Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Jeg skjønner ikke at helsemyndighetene ikke har grepet fatt i dette for lenge siden, når så mange lider under situasjonen hver eneste dag, sier Johannessen.

Jobber hardt for å bli bedre

— Vi erkjenner at vi ikke har vært gode nok, men vi jobber hardt og målbevisst for å bli bedre, sa daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi til bt.no i september.

— Mange tiltak er allerede gjennomført, og nå venter vi på 100 nye drosjeløyver som skal bidra til å øke kapasiteten vesentlig. Vi har også tett dialog og kvartalsvise møter med Haukeland sykehus for å drøfte situasjonen og hvilke tiltak som kan iverksettes.

Tennfjord understreker at til sammen utfører Norgestaxi omkring 175.000 pasientkjøringer i året.

— Det er altså et svært omfattende arbeid vi utfører, sier han, men det unnskylder ikke at feil blir gjort.

  • Diskuter saken her!
Amundsen, Paul S.