Målet skal oppnås ved:

  • Strengere kontroll med personalkostnader.
  • Fjerning av mellom 100 og 120 årsverk.
  • Redusert bruk av eksterne konsulenter.
  • Færre tjenestereiser.
  • Effektivisering av driftskostnader.Med disse enkle grepene skal det være mulig å spare inn mellom 140 og 150 millioner kroner neste år, samtidig som det skal behandles flere pasienter.

Helse Bergen har et årlig driftsbudsjett på drøyt fem milliarder kroner. Neste år skal det spares inn mellom 140 og 150 millioner kroner. Klarer man det, vil underskuddet være tryllet bort, og man snakker om et budsjett i ordinær balanse.

500 000 pasienter

Helse Bergen har omkring 8500 ansatte og 7000 årsverk. I fjor var 67.962 pasienter innlagt ved helseforetaket. Hittil i år (til og med november) er 60.813 blitt behandlet i forbindelse med innleggelser. I tillegg får omkring 400.000 pasienter poliklinisk behandling innen somatikk og psykiatri hvert år. En pasient kan ha flere opphold og mange polikliniske besøk.

Helse Bergen-styret skal behandle budsjettet på styremøtet 7. desember.

Færre reiser

Det er ennå ikke tatt stilling til på hvilke avdelinger bemanningen skal reduseres. Det vil først bli avgjort i januar og februar. I mellomtiden skal de enkelte avdelinger komme med forslag til hvordan driften best kan organiseres og hvor det kan spares uten at det går ut over kvaliteten på behandlingstilbudet.

Derimot er det klart hvilke metoder som skal brukes for å få ned antall tjenestereiser og bruk av konsulenter. Det skal gjøres ved økt bruk av audiovisuelt utstyr for møter og konferanser. Bare på dette skal det være mulig å spare inn to millioner kroner.

Strengere prioritering

I statsbudsjettet for 2008 er det lagt opp til en økning i aktiviteten på 1,5 prosent i forhold til 2007.

For å sikre at de tildelte ressursene blir brukt på de rette pasientene legger Haukeland-ledelsen stor vekt på at prioriteringen skal bli bedre. Hovedtankegangen er at de som trenger det mest, skal komme først i køen.

Færre akuttinnleggelser

I 2007 var det lagt opp til en vekst i øyeblikkelig-hjelp på tre prosent. For første gang på mange år er det i stedet registrert en liten nedgang i tallet på øyeblikkelig-hjelp-innleggelser. Dette er en uvanlig utvikling som man ikke har noen god forklaring på. Teorien er at man har å gjøre med en tilfeldig variasjon.

Hva synes du om nedskjæringene i Helse Bergen? Si din mening i feltet under!

RUNE SÆVIG (arkiv)