Det kan ha forsinket jakten på smittekilden med flere uker. Samtidig kan det også hatt betydning for å avklare og begrense utbruddet nasjonalt.

Haukeland Universitetssykehus kan nå vente seg en smekk fra Helsetilsynet selv om klinikksjef Robert Bjerknes ved Barneklinikken legger seg flat og beklager at rutinene ikke ble fulgt.

Smittevernmyndighetene i Meland kommune fikk ikke beskjed da en fem år gammel gutt ble lagt inn og behandlet på Haukeland i begynnelsen av februar.

Meget kritikkverdig

— Svært beklagelig og kritikkverdig, mener Tord Moltumyr, smittevernlege i Meland kommune.

— Hadde vi blitt varslet tidligere, kunne vi begynt jakten på smittekilden tidligere. Forsinkelsen førte blant annet til at vi ikke fikk tatt prøver av husholdningsavfallet og ferske matvarer som gutten hadde spist og som familien hadde i huset, sier han.

Smittevernloven krever at helsepersonell som påviser eller får mistanke om tilfeller av smittsomme sykdommer, har plikt straks å melde dette til smittevernmyndighetene.

Fikk ikke tatt prøver

— Hadde vi blitt varslet i begynnelsen av februar, hadde det vært større muligheter til å påvise smittekilden. Det synes også klart at dette kunne hatt betydning for å avklare og begrense smittekilden nasjonalt, understreker han.

Klinikksjef Robert Bjerknes ved Haukeland Universitetssykehus bekrefter at sykehuset ikke ga melding til kommunelegen i Meland slik smittevernlovverket krever. I stedet nøyde sykehuset seg med å varsle Norsk Folkehelseinstitutt. Det skjedde 11. februar, ti dager før kommunelegen ble varslet.

Menneskelig svikt

— Feilen skyldes en menneskelig svikt, ikke en feil i våre rutiner. Dette har jeg beklaget skriftlig både til kommunelegen i Meland og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.et.

Assisterende fylkeslege Svein Hindal ved Helsetilsynet i Hordaland bekrefter at Helsetilsynet har fått gjenpart av korrespondansen mellom kommunelegen i Meland og Helse Bergen.

- Burde meldt tidligere

Ennå har ikke Helsetilsynet bestemt seg for hvordan det skal reagere overfor Haukeland Universitetssykehus.

— Vil de bli åpnet tilsynssak mot sykehuset?

— Det er det for tidlig å si. Men vi kommer til å forfølge saken gjennom korrespondanse direkte med Helse Bergen.

— Ut fra den foreliggende dokumentasjon, kan jeg ikke se annet enn at mistanken om at pasienten kunne være smittet av e.coli burde ha vært meldt på et langt tidligere tidspunkt, sier Hindal.