I en tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir det anmerket at sykehuset «fyller patologisk avfall i en plastsekk som er montert i enkel pappkasse». Direktoratet ber Helse Bergen vurdere «om denne emballeringen er tilfredsstillende for å hindre brekkasje og uønsket kontakt med innholdet for personer som laster, losser og transporterer dette avfallet».

Benrester fra Voss

Avdelingssjef for transport i Helse Bergen, Asbjørn Gelin, forteller at saken dreier seg om transport av benrester og lignende som er amputert ved Voss sjukehus.

— Rutinene våre tilsier at slikt avfall blir pakket i plastposer som igjen blir lagt i en kartong. Deretter blir avfallet frosset ned og mellomlagret, før det blir sendt videre til brenning, sier Gelin.

Internt på Haukeland-området blir slikt avfall sendt automatisk inn i miljøhallen for nedfrysning. Fra Voss sjukehus må det fraktes med bil. Det er denne transporten DSB har anmerkninger til. Gelin mener anmerkningene delvis bygger på en misforståelse.

— Vi har hatt de samme rutinene siden 1991, og aldri opplevd noen problemer. Dette har jo en økonomisk side, også. Vi mener vi holder oss godt innenfor regelverket.

Ny merking

Avfallet fra Voss sjukehus var kun påført en gul etikett merket «risikoavfall». Forskriften om smittefarlig avfall fra helsetjeneste sier at emballasjen skal være merket «slik at det går klart frem at emballasjen inneholder smittefarlig avfall». I tillegg er det krav om at farlig gods på vei skal være merket med detaljerte opplysninger om hva lasten inneholder.

  • Vi har endret merkingen av kartongene etter at vi mottok tilsynsrapporten. Dette er ikke et stort problem, sier Gelin.

Direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen viser til helseforetakets tilsvar, og sier at alt nå gjøres i henhold til regelverket.