I fjor var Datatilsynet på tilsynsbesøk hos Helse Bergen, og fant da en rekke forhold som ikke tilfredsstilte kravene loven stiller til personvern. Også St. Olavs hospital i Trondheim fikk besøk.

— Vi synes det er meget betenkelig at to helseforetak som behandler helseopplysninger om så mange mennesker har så dårlig orden i sakene. Disse to tilsynene medvirket sterkt til at Datatilsynet i år har gjort helsesektoren til sitt hovedsatsingsområde, sier Leif T. Aanensen, direktør for Datatilsynets avdeling for tilsyn og sikkerhet.

Helseregisterloven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.

Datatilsynet avdekket blant annet at de to helseforetakene ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hvem som har tilgang til de elektroniske pasientjournalene.

St. Olavs Hospital i Trondheim var allerede før de fikk pålegget i kontakt med Datatilsynet for å bedre forholdene.

(NTB)