Det er det første helseforetaket i landet som får en slik spesialbil. Bilen er sivil og utstyrt med GPS-posisjoneringsutstyr, kartterminaler og radiosamband, og er registrert som utrykningskjøretøy. Hensikten med bilen er å unngå at psykisk syke og deres pårørende opplever det som stigmatiserende og lite verdig at pasientene blir hentet med politibil.