Helse Bergen HF håpet å gå med 200 millioner kroner i underskudd i 2006 for å klare alle investeringene og satsingene. På styremøtet i helseregionen Helse Vest i går, ble de økonomiske rammene lagt for de fire helseforetakene i regionen.

Helse Bergen får en total ramme på 4,5 milliarder kroner, og muligheten til å gå med 60 millioner kroner i underskudd.

Mest til Helse Bergen

— Dette er et forslag fra Helse Vest. Bergen er det foretaket som får gå med størst underskudd. Det viktige er at regionen Helse Vest går i balanse, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Helse Vest har foreslått totale overføringer på 12,4 milliarder kroner til de fire helseforetakene. Helse Fonna får gå med ti millioner kroner i underskudd, Helse Førde med 30 millioner i underskudd, mens Helse Stavanger blir avkrevd balanse i 2006.

Styreleder Finn Strand i Helse Bergen tar med seg tallene til styremøtet i morgen.

Bedre enn fryktet

— Vi har ikke fått noen nedskjæringer i budsjettet for 2006, og skal opprettholde den aktiviteten vi har i år, og med en vekst på inntil en prosent. Nå får vi gjøre vurderinger i forhold til det som er lagt frem, sier Strand.

Han vil ikke gå inn i detaljer på hva som kan bli skadelidende av satsinger neste år, ettersom administrasjonen ved helseforetaket ønsket å gå med 200 millioner kroner i minus. Det er også antydet at pasientene ville bli skadelidende dersom kravet ble balanse. Det blir det ikke, og dermed er det litt mer optimisme å spore foran morgendagens styremøte.

— Alle monner drar. Dette kan lette situasjonen vi er i, sier Finn Strand.

Budsjettet skal endelig vedtas 12. januar.