Anbudstildelingen ble klaget inn for nemnden av de to andre tilbyderne, Norgestaxi og Taxi 1. Norgestaxi har fått fullt gjennomslag for hovedpunktene selskapet klaget på, mens Taxi 1 har fått delvis medhold.

Klagenemnden konkluderer i Norgestaxis sak med at «Helse Bergen brøt kravene til forutberegnelighet og god forretningsskikk» da Bergen Taxi ble tildelt pasientkjøringen for Bergen, Askøy, Fjell og Sund.

Erstatningskrav

Nemnden antyder også at vilkårene for erstatning kan være oppfylt.

— Det har vi bedt vår advokat Dag Steinfeld se nærmere på, sier daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi.

— Jeg mener erstatningsgrunnlaget opplagt er til stede. Her foreligger det klare brudd på god forretningsskikk. Helse Bergen skal få plukke opp glasskårene etter seg, sier Steinfeld.

Det blir ikke bare snakk om å kreve dekning for utgiftene selskapet har hatt ved å fremme klagen for nemnden.

— Det beløpet har Norgestaxi soleklart krav på. Hvis vi kan påvise at selskapet burde fått kontrakten, vil vi også vurdere å be om erstatning for det økonomiske tapet Norgestaxi har lidd på grunn av det, sier Steinfeld.

- Knusende

Jan Tennfjord ser på utfallet av klagebehandlingen som en fullstendig seier for selskapet.

— Konklusjonen er knusende. Slik jeg leser den, er den en bekreftelse på at Norgestaxi Bergen skulle ha vært tildelt anbudet. Jeg kan ikke forstå annet enn at Helse Bergen må ta hensyn til innholdet i kjennelsen når de skal tildele pasientkjøring for de neste to årene, sier han.

Klagenemnden mener ellers at Helse Bergen i anbudsoppgaven ikke var tydelig nok på å anslå behovet for drosjer i hver enkelt av de fire kommunene oppdraget gjaldt. Dette gjelder for både Norgestaxi og Taxi 1.

Løftebrudd

Klagenemnden peker også på at Helse Bergen brøt sitt skriftlige løfte om ikke å signere noen kontrakt med Bergen Taxi før Norgestaxis innsigelser var vurdert. Norgestaxi ble også lovet rimelig tid til å vurdere Helse Bergens svar på innsigelsene. Ti dager etter at det skriftlige løftet ble gitt, ble det trukket tilbake. Dagen etter valgte Helse Bergen å inngå kontrakt med Bergen Taxi.

Det mener klagenemnden var et brudd på god forretningsskikk.

Taxi 1 fornøyd

Taxi 1s klage var mer omfattende. På flere av punktene har selskapet ikke fått medhold. Klagenemnden sier likevel at «Helse Bergen har brutt kravene til forutberegnelighet, likebehandling og etterprøvbarhet».

— Vi hadde ikke forventet å få medhold på alle punktene i klagen vår. Vi har imidlertid fått gjennomslag for det viktigste, nemlig at vi aldri fikk godt nok materiale til å beregne rett pris for oppdraget. Derfor er vi fornøyd med kjennelsen, sier daglig leder Robert Aasmul i Taxi 1.

Kontrakten omfatter transport til og fra sykehus og til fastlege/fysioterapi osv. Helse Bergen bruker omkring 80 millioner kroner på pasienttransport hvert år.

– Skal ikke skje igjen

– Vi tar avgjørelsen i Klagenemnden til etterretning og vil sette mye inn på å unngå at det samme skjer igjen.

Det sier seksjonsleder Guttorm Brattebø ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.

Fristen for å levere inn pris på pasientkjøring de to neste årene er blitt forlenget, og utløper neste fredag.

– Vil klagenemndens avgjørelse forsinke prosessen med å velge tilbyder?

– Vi håper ikke det, sier Brattebø.

Helse Bergen har ikke mer enn tid og vei med beslutningen. Det er en måned igjen av Bergen Taxis oppsigelsestid, og senest fra 1. januar må nye aktører være på plass. Helseforetaket har åpnet for at oppdraget kan bli delt på flere kontraktører.

Hva synes du om Helse Bergens fremgangsmåte i saken? Si din mening i kommentarfeltet!

NESTE RUNDE: - Jeg kan ikke forstå annet enn at Helse Bergen må ta hensyn til innholdet i kjennelsen når de skal tildele pasientkjøring for de neste to årene, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi.
Bergens Tidende