Dermed får hun femti prosent trygd, akkurat slik legene ba om — og etterbetaling for ett og et halvt år.

— Det er ikke noen glede i seg selv å bli uføretrygdet, men det er en stor lettelse. Vedtaket har mye å si for min økonomiske situasjon, sier Gerd Karin Tvedt til Bergens Tidende.

Ville jobbe mest mulig

Det var i november Bergens Tidende skrev om spesialsykepleieren som fikk alvorlig lateksallergi av de myke engangshanskene hun brukte på jobb.

Saken skulle den gang egentlig gå videre til Trygderetten, men Trygdekontoret tok den tilbake til ny behandling, og har nå altså gitt sykepleieren rett.

Tross sykdommen ville Tvedt jobbe så mye som mulig, og Diakonissehjemmet Haraldsplass sykehus satset mye på å beholde henne: Rensket en hel sykehusavdeling for lateks, og innførte nye innkjøpsregler.

Legespesialistene fastslo 50 prosent uførhet, men trygdekontoret i Bergen sentrum forlangte å prøve henne i jobb utenfor sykehuset for å se om det kunne øke arbeidskapasiteten.

Overhørte spesialistråd

Ankeinstansen Fylkestrygdekontoret holdt fast på det - til tross for at spesialistene på Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus mente at en slik løsning ville gi Gerd Karin Tvedt dårligere arbeidsforhold. Professor Alan Nyfors uttalte til BT at «et lavlateksmiljø på sykehuset vil være et sted hvor Tvedt er minst utsatt for lateks».

Sykepleieren valgte å følge spesialistenes råd, og dermed stoppet trygdeutbetalingene fra oktober 2000. I de 18 månedene som har gått siden da, har Tvedt måttet greie seg med halv inntekt. Eller egentlig mindre, ettersom arbeidet på den lateksfrie sykehusavdelingen gir mindre i lommeboken enn på overvåkingsavdelingen der hun ble alvorlig allergisk.

Støtte

Lege Emmie Knudtzon Snincak leste om Tvedts kamp i BT og tok kontakt med henne, og har siden støttet henne gjennom ny saksbehandling.

— Uten Knudtzon hadde jeg ikke kommet videre, sier Tvedt.

Årsaken til at det har gått noen måneder før vedtaket nå foreligger, er at Aetat (arbeidskontoret), som ble bedt om å uttale seg, har lang saksbehandlingstid. Konklusjonen derfra støtter imidlertid professor Nyfors syn om at det ikke har noen hensikt å prøve arbeid utenfor sykehuset.