I går feiret Helmine Jenny Selvik sin aller første bursdag. Hadde hun hatt fødselsdag tirsdag i forrige uke isteden, hadde hun hatt lovfestet rett til barnehageplass på Askøy.

Nå må hun isteden stå på venteliste.

— Bare tull

Helmine Jennys pappa er provosert.

  • Jeg så ordføreren gikk ut i Askøyværingen og sa han var stolt av at de hadde full barnehagedekning. Mulig han har rett ut fra den offisielle definisjonen. Men i mine øyne er det bare tull. Full barnehagedekning er det først når alle barn som trenger det har fått plass, sier Svein Arne Selvik.

Også Kristi Amarachi Hagen (3) skulle gjerne hatt barnehageplass. Men familien visste ikke før i mai at de skulle flytte fra Bergen til Askøy. Derfor kom flyttemeldingen og søknaden deres om barnehageplass lenge etter fristen 1. mars.

Dermed har heller ikke Kristi lovfestet rett til barnehageplass.

  • Jeg blir veldig frustrert av det. Kristi likte seg veldig, veldig godt i barnehagen i Bergen. Hun liker å leke med andre barn. Nå går hun bare hjemme og spør: Når skal jeg begynne i barnehagen? Eller om hun kan begynne i den gamle barnehagen igjen. Det er veldig trist, sier Kristis mor, Chidima Njoku Hagen.

Nesten 3000 uten plass

Nå står både Helmine og Kristi på ventelisten til Askøy kommune. Sammen med ca. 220 andre barn uten barnehageplass.

Til tross for dette opplyser Askøy kommune at de har full barnehagedekning.

Askøy er ikke alene om dette. Så godt som alle de 15 kommunene BT har vært i kontakt med denne uken sier de har full barnehagedekning. Til tross for at de til sammen har nesten 3000 barn som ikke har barnehageplass (se tabell).

Årsaken er at de følger regjeringens definisjon av «full barnehagedekning». Den er slik: Når kommunen har tilbudt alle som har lovfestet rett til barnehageplass en plass.

Problemet for de to jentene og foreldrene deres, er de avgrensningene regjeringen har lagt inn for hvem som har lovfestet rett. For det første må man ha søkt om plass innen 1. mars. For det andre må barnet fylle ett år senest 31. august i år.

Med andre ord: De som er fyller ett år 1. september eller senere, eller søkte etter 1. mars, har ikke rett på plass.

Det de kan håpe på er at de får plass under suppleringsopptaket i høst - eller senere.

I verste fall må de vente til august 2011.

Vil ta fri uten lønn

Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt (SV), vil ikke være med på at «full barnehagedekning» er tomt skryt, og viser til definisjonen.

  • Alle som har rett til plass, skal få plass, sier hun.

— Den neste viktige diskusjonen blir hvilken ventetid vi ideelt sett skal ha. I dag har vi det slik at ingen skal vente lenger enn 11 måneder, og det er viktig å få ned den ventetiden, sier hun.

Hun sier at det foreløpig ikke er aktuelt å lovfeste kortere ventetid.

For askøyfamiliene Hagen og Selvik er det altså liten trøst å få.

  • Jeg forstår at en kommune må gjøre dette, når reglene er slik. Men rettferdig er det ikke. Permisjonen til foreldre slutter nå, uansett om barnet er født før eller etter 1. september, sier Selvik.

Verken han eller Chidima Njoku Hagen orker tanken på å skulle forsøke å finne en god dagmamma.

  • Hva gjør dere nå?
  • Veldig godt spørsmål. Vi håper i det lengste på en plass. Imens tar konen og jeg ferie hver for oss for å passe henne. Deretter får vi håpe på at velvillige arbeidsgivere kanskje vil gi oss fri uten lønn en kort periode og at det raskt blir en løsning. Men vi er avhengig av to inntekter for å betjene utgiftene våre, sier Selvik.