Det var i midten av august i fjor at kontor for skjenkesaker ga MC-klubben, som da het MC Norway, tillatelse til å servere alkohold på et arrangement de skulle avholde.

Litt over en uke senere bestemte byrådet seg for å trekke tilbake skjenkeløyvet. Bakgrunnen var byrådets «klare standpunkt om ikke å gi såkalte 1 %-klubber fotfeste i Bergen kommune».

MC-klubben klaget inn vedtaket til Fylkesmannen, og mente kommunen hadde begått saksbehandlingsfeil ved å trekke tilbake bevillingen uten å gi dem tilsvar i saken.

Fylkesmannen mener det ikke ble gjort noen feil ved at klubben ikke ble varslet, men feller kommunen på et annet felt. De mener nemlig at byrådet ikke har anledning til å trekke tilbake en tillatelse som skjenkekontoret har gitt. Argumentene kommunen har lagt til grunn, at de vil bekjempe MC-klubbene, holder ikke:

«Fylkesmannen finner ikke at dette er forhold som kan tale for en omgjøring i denne saken. Som ovenfor påpekt regnes kommunen utad for å være ett organ. Om byrådets synspunkter ikke i tilstrekkelig grad er blitt kommunisert til administrasjonen, eller administrasjonen ikke har fanget opp de politiske signaler som byrådet har gitt, er dette forhold som kommunen er nærmest til å bære ansvaret for. Det fremstår ikke som rimelig at den private part må bære ulempene av dette», skriver Fylkesmannen i saken.

Byrådet argumenterte også med at det var kommet ny informasjon fra politiet om deltakerne på festen. Dette bryr ikke Fylkesmannen seg om.

«Dersom kriminelle forhold knyttet til gjestelisten var et forhold for vurderingen av om det skulle gis (.) skjenkebevilling eller ikke, var det kommunen som hadde ansvar for at saken ble tilstrekkelig opplyst omkring dette før vedtak ble fattet».

Gir avslag

Fylkesmannen opphever derfor vedtaket. Denne avgjørelsen kan egentlig ikke påklages, men det dveler ikke byrådsleder Monica Mæland (H) ved.

— Vi kan ikke gi oss i denne saken. Det vedtaket kan ikke bli stående. Vi kommer til å begjære en omgjøring av dette, sier hun til BT.

Hun mener det er to forhold som gjør at de må fortsette.

— For det første mener vi dette politisk sett sender ut et fryktelig galt signal. I tillegg mener vi Fylkesmannen er helt på villspor juridisk.

Mæland mener vedtaket sier at byrådet ikke kan overprøve vedtak som kommer fra kontor for skjenkesaker.

— Det betyr at dersom vi skal sikre oss makt og myndighet på dette området så må vi fatte alle vedtakene selv. Det er helt uhensiktsmessig.

Byrådslederen mener det er enda mer alvorlig at Fylkesmannen blander seg inn i kampen deres mot MC-klubbene.

— Vi skal bekjempe organisert kriminell virksomhet og hindre Hells Angels fra å fotfeste i Bergen. Dette er en verdensomspennende kriminell organisasjon som Kripos følger med på, sier Mæland, som sier det var politiet som kom til byrådet og ba dem fatte dette vedtaket.

— Det sier litt om hvorfor vi agerte som vi gjorde.

Fornøyd med vedtak

Det var Egil Holmefjord som i fjor sendte søknaden om skjenkebevilling. Han var med å koble inn en advokat for å ta saken videre.

— Selvfølgelig er vi fornøyd med denne avgjørelsen, sier han til BT.

Han er på jobb i Nordsjøen og hadde derfor ikke hørt om kjennelsen. Han kaller det dypt urettferdig at byrådet tok fra dem skjenkebevillingen.

— Jeg kan ikke forstå at loven skal være annerledes for oss enn for andre. Vi prøvde å gjøre dette på en ordentlig måte ved å søke. Vi har ikke brutt reglene for skjenkebevilling, så hvorfor skal vi ikke få det. Det er ingen lov mot å være medlem av Hells Angels, likevel blir vi behandlet som lovbrytere, sier Holmefjord, som er prøvemedlem i Hells Angels.

Si din mening i kommentarfeltet under!