Dette er situasjonen i fylkespartiet per dags dato. To tredjedeler av delegatene på nominasjonsmøte har skriftlig gitt fylkesstyret fullmakt til å supplere stortingslisten etter at Søviknes trakk seg. Det er ikke mulig å rekke å innkalle et nominasjonsmøte innen fristen for innlevering av lister 31. mars, selv om et ekstraordinært årsmøte skulle vedta det.Det er kommet henvendelser fra ti lokallag med krav om ekstraordinært fylkesårsmøte. Men etter vedtektene er ingen av henvendelsene formelt gyldige. Faktisk er det slik at styret i Kvam Frp, der opprører Haoko Tveitt har regjert, sier nei til nytt årsmøte med fire mot en stemme.Tveitt har bebudet konkurrerende liste. Fredrik Litleskare sier han følger oppfordringen fra fylkesleder Jan Koløy om å melde seg ut. Sigrun Sangolt Natås og John Mandelid er kastet ut av fylkesstyret og Terje Knudsen er ikke renominert. Og Lars Kristian Helming har hatt sine 15 minutter med berømmelse som iscenesetter av selve avsløringen av partiets vold— og sex-historier. Opprørerne ligger med brukket rygg. De hadde en suksess. Lavinen Cathrin Rustøen utløste på fylkesårsmøtet, rev med seg Terje Søviknes på sin tøylesløse ferd. Men det hjalp ikke opprørerne til posisjoner. Så hvorfor bry seg? Hvorfor risikere en vår med ny intern strid? Forklaringen kan umulig være frykt for egne posisjoner. Forklaringen kan heller ikke være at opprørernes intrigemakeri sånn på det jevne er så mye verre enn det de som sitter med makten driver med.Det er bare halvannet år siden opprørerne Sigrun Sangolt Natås, Terje Knudsen og John Mandelid samarbeidet tett med Arne Sortevik og Terje Søviknes. Og da mot Gjermund Hagesæter og Karin Woldseth som i Sorteviks øyne den gang var de reneste forrædere.Kanskje er det så enkelt at fylkesstyret og mange Frp-ere med dem rett og slett er sinte. Sinte på dem som spredde de verste ryktene. Sinte på dem som bidro til at lavinen ble utløst. Sinte på dem som rev kronprinsen ned fra tronen. Sinte på dem som derigjennom avslørte partiledelsen manglende handlekraft. Så sinte at de ønsker hevn, koste hva det koste vil.Nå får de det.