• Vår generelle erfaring med heller som gatebelegning er at de trenger omfattende vedlikehold.

I tillegg er klimaet i Bergen lite hellevennlig, med perioder med hyppig frost og tining. Heller blir også veldig fort glatte når det fryser.

Det sier distriktsleder Gunnar Kråkenes ved Statens vegvesen Hordaland, trafikkdistrikt nord. Han mener at knuste eller løse heller kan skyldes en rekke forhold, som for eksempel dårlig utførelse, type mørtel eller temperaturen på leggetidspunktet.

— Det er vanskelig å si eksakt, og jeg kan ikke svare for de gatene Bergen kommune har ansvar for. Men det finnes også en teori om at tunge feiemaskiner over tid sliter hardt på hellene, sier Kråkenes.

— En konklusjon i fagmiljøet er derfor at vi burde gått over til tykkere heller. Målet må uansett være å komme frem til en belegningstype som er både pen og vedlikeholdsvennlig.

I Olav Kyrres gate sliter man med kvaliteten på arbeidet som ble gjort da gaten ble rustet opp for noen år siden. Hellene løsner. Prosjektet var den gang et samarbeid mellom Bergen kommune og Statens vegvesen.

— Hellene som må repareres i Olav Kyrres gate er av den tynne typen. Vi har bedre erfaringer med de våtstøpte betonghellene, sier Kråkenes.

— For vi kan ikke bare tenke utseende, slik konsulenter kan tillate seg. De har heller ikke særlig mye driftserfaring.

Distriktslederen har likevel akseptert at det praktiske ikke alltid kan vinne over det estetiske.