Det er en av mange trender man kan lese ut av en fersk undersøkelsene fra Bergensklinikkene. Undersøkelsen Føre Var, som er den andre i sitt slag, har som mål å belyse trender både i rusvaner og rusmiljø.

— Hensikten er at man skal få bedre kunnskap om hvor de forebyggende tiltakene til enhver tid skal settes inn, sier prosjektleder Jane Mounteney.

Bredt grunnlag

Til nå har man ligget flere år etter utvikling. Prosjektlederen trekker frem erfaringene med ecstasy som eksempel.

— Målet er at vi skal følge utviklingen i miljøene så tett som mulig. Her vet vi at det skifter fort, sier Mounteney.

Prosjektet som hun leder har hentet inn informasjon fra en rekke etater, alt fra politiet til Vinmonopolet. I tillegg har en rekke personer fra forskjellige miljøer, rusavhengige til dørvakter, blitt intervjuet om sine erfaringer og hva de ser. Nå mener prosjektgruppen og Bergensklinikkene at man har funnet frem til en modell og et verktøy som kan gjøre det enklere å sette inn ressursene på riktig sted og til riktig tid.

— Måten vi jobber på har fått anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal presentere modellen for EU-landenepå et møte i det europeiske overvåkingssenteret for narkotika i Lisboa i neste uke. I Oslo, Trondheim og Kristiansand er det begynt å jobbe etter samme modell, forteller administrerende direktør Erling Pedersen vedStiftelsen Bergensklinikkene.

- Alkohol flater ut

Undersøkelsene som nå legges frem strekker seg fra informasjon som er hentet inn fra mai til september i år. Her er noen av trendene man har sett:

  • En utflating av alkoholsalget i løpet av de siste seks månedene, etter to perioder med økning.
  • Ingen endring når det gjelder antallet illegale rusmidler.
  • En liten økning i bruk og tilgjengelighet av cannabis.
  • En liten reduksjon i tilgjengelighet av ecstasy.
  • En økning i tilgjengelighet og bruk av Temgesic i risikomiljøer og blant unge rusmisbrukere.
  • En utjevning i bruk av anabole steroider.

— Rusbrus blir ellers brukt av mange narkomane for å tilfredsstille deres store behov etter sukker, sier prosjektleder Mounteney.

— Hva andre trekk ser dere? - At det har vært en tilbakegang på tilgjengeligheten på Rohypnol.