• Jeg vil heller gå i fengsel, enn å fortelle det jeg vet om drapet. Det skal et av vitnene ha sagt kort tid før rettssaken startet.

Mannen skal sitte på viktig informasjon om Øyvind Bjarte Madsens rolle som kurer for hardbarkede kriminelle på Østlandet. Dette vitnemålet kunne vært med på å få frem den fulle og hele sannhet om et av bergenshistoriens mest brutale drap. Men mannen våger ikke å fortelle sin historie i rettsalen.Til venner skal han ha uttalt at han regner med å bli domfelt for å ha avgitt falsk forklaring. Den prisen er han villig til å betale for å unngå represalier. Til nå har forhandlingene i rettssal 4b vært preget av at vitnene har svært dårlig hukommelse. De fleste har store problemer med å huske både hva de har hørt om drapet, og hvor de befant seg i påsken år 2000. I politiavhør har mange forklart seg detaljert om både tiltalte og drapsmotiv. Enkelte har også valgt å gi politiet viktig informasjon "under bordet", men i retten beskylder de etterforskerne for å fare med løgn. Mange av vitnene sier rett ut at de frykter voldsomme hevnaksjoner hvis de forklarer seg. Foreløpig etterforsker politiet to grove overfall og en trussel-sak i forbindelse med rettssaken. Den listen kan fort bli lenger.