Bergen kirkelige fellesråd (BKF) søkte i 2009 om tilgang til å bruke et lekeområde på Nordnes i forbindelse med en utvidelse av Nykirkens menighetsbarnehage. Dette liker ikke naboene som har døpt området Kastanjeparken.

— Vi som naboer har ikke fått nødvendig nabovarsel og det er ikke sendt ut høringsutkast. Endringene som utføres i parken er en bruksendring som krever andre søknader enn det BKF har søkt om, mener Petter Visted i Kastanjeparken Vel.

- Moderat oppgradering

I oktober 2010 inngikk Grønn Etat og BKF en avtale om bruk av et kommunalt lekeområde ved Margaretastredet. Området skal brukes som uteareal og lekeplass. Avtalen har en prøvetid fra august 2011 til desember 2012.

Frode Røynesdal i BKF har ledet landskapsarkitektene som har laget planene for lekeområdet. Han mener at det ikke er snakk om en bruksendring.

— Det er en moderat oppgradering med noen flere lekeappareter. Fra før av var det tre gjerder. Vi har satt opp ett ekstra for at barna ikke skal løpe av sted, sier han.

Det kan Rune Hesjedal i Grønn Etat bekrefte.

— Området er regulert som lekeområde. Det er ikke snakk om en bruksendring og det kreves ingen nabovarsling ved oppgradering av et lekeområde, sier han.Formalitet

Barn med pedagoger

Jurist i BKF og saksbehandler for avtalen, Hege Eeg forstår at den manglende informasjonen har skapt frustrasjon hos naboene, men påpeker at BKF ikke har hatt plikt til å nabovarsle.

— Vi kunne selvsagt informert bedre, men saksprosessen har vært ryddig, sier hun.

I barnehagens søknad står det at barnehagen ikke søker om eksklusiv rett til bruk av området. Nabo Petter Visted har ingen tro på at dette vil gjelde i praksis.

— Jeg tviler på at voksne vil gå inn på området når det er inngjerdet og det er 18–20 barn der med barnehagepedagoger, mener han.

Visted påpeker at det er en rekke mennesker som bruker Kastanjeparken – naboer, barn eldre og mindre førlige, samt turister og ungdommer.

— Det er helt greit at folk bruker Kastanjeparken til å lufte hundene sine, men noen barnehage på permanent basis vil vi ikke ha! Det vil senke verdien på boligene våre, sier han.- Kvalitetsforbedring

- Må være positivt

Eeg informerer om at bruksavtalen er en ren formalitet som barnehagen trengte for å kunne utvide med en ekstra avdeling.

— I praksis vil området brukes på samme måte som i dag. Det er snakk om noen timer på formiddagen eller ettermiddagen. Vi har ingen hensikt om å ekskludere noen fra parken. Det ville være et brudd med den avtalen vi har med Grønn Etat, sier hun.

Visted skjønner ikke hvorfor barnehagen må bruke Kastanjeparken når det er så mange andre områder for barn på Nordnes.

Hege Eeg kan fortelle at bruksavtalen skyldes praktiske grunner.

— For å utvide trengte vi et inngjerdet uteområde. Denne områdetn ble et naturlig valg siden det allerede er tre gjerder der. Barnehagen bruker i dag hele Nordnes til daglig, sier hun.

— Vi setter inn nye leker, rydder opp i buskas og gjør det mer barnevennlig. Arbeidet vil bli utført forskriftsmessig, og jeg kan ikke skjønne at dette skal være noe annet enn positivt, fortsetter jurist i BKF Hege Eeg.

Visted stiller seg også spørsmål om kommunen har lov til å inngå en slik avtale når området eies av staten ved fylkeskommunen.

Dette avviser Rune Hesjedal i Grønn Etat.

— Statens vegvesen står som grunneier av skjøtet, men Bergen kommune har forvaltet området i en årrekke, sier han.

Petter Visted har nå sendt både fylkesmann Lars Sponheim og byrådsleder Monica Mæland brev om saken.

Forstår du motstanden mot barnehager? Si din mening.

Paul S. Amundsen