Stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen (Ap) og Rune Skjælaaen (Sp) vrir seg begge i ubehag. Som lokale representanter for den rød-grønne regjeringen må de ta støyten for frustrasjon og sinne i flere miljøer.

Regjeringen har enda en gang sagt blankt nei til såvel nytt odontologibygg som nybygg til Høgskolen i Bergen og nytt domstolsbygg til Gulating lagmannsrett. Flere av disse har ventet i opptil ti år, og vel så det, på at rikspolitikerne skulle innfri ønsket om å få mer tidsmessige arbeidsforhold.

— Vi har stått på

— Har dere ikke gjort jobben som distriktspolitikere?

— Jo, det kan jeg forsikre. Alle vi som representerer regjeringspartiene fra Hordaland har kjempet og stått på fra hver vår kant. Men vi har dessverre ennå ikke fått gjennomslag, sier Per Rune Henriksen som også er leder i Hordaland Arbeiderparti.

— Jeg kan for min del svare at jeg har presset på så godt jeg har maktet. Men det er ubehagelig å konstatere at jeg ikke har nådd frem, for jeg har engasjert meg sterkt både i forhold til odontologibygget og nytt høyskolebygg, sier Rune Skjælaaen som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Kanskje om tre år

Begge aksepterer likevel begrunnelsen de har fått for at Bergen må vente enda en stund før det kan gis startsignal for byggearbeidet.

— Problemet er de store overskridelsene vi har sett på offentlige byggeprosjekter. Markedet ville bli enda mer opphetet enn det allerede er hvis nye store prosjekter skulle igangsettes. Håpet er at det vil normalisere seg for eksempel i et treårs perspektiv, sier Henriksen.

— Hvorfor ikke i det minste ett nytt bygg?

— Det er regjeringens policy at man skal holde igjen. Men jeg skjønner at frustrasjonen brer seg, og samtlige tre bygg som det er snakk om er vel begrunnet. Dette gjelder «overmodne» prosjekter. Dess lenger man venter, dess mer må tas opp igjen når det gjelder planlegging. Så det er absolutt et dilemma.

— Likevel vil jeg svare at istedenfor å satse på uforholdsmessig dyre bygg velger jeg heller å få mer helse og andre offentlige tjenester for budsjettkronene, sier Per Rune Henriksen.

Byggestopp for private?

Senterpartiets Rune Skjælaaen har et noe annet perspektiv:

— Problemet er ikke at et enkelt bygg blir hundre millioner kroner dyrere enn beregnet, men at økt byggeaktivitet vil presse opp priser og lønninger generelt. Derfor har jeg ivret for at vi må ha mer hardhendte restriksjoner på privat byggevirksomhet. Det har vi jo hatt ved tidligere anledninger, som for eksempel byggestopp for kjøpesentra. Konjunkturavgiften i sin tid var også et virkemiddel.

— Vi må kort sagt innføre begrensninger i privat sektor for å frigjøre arbeidskraft, mener Skjælaaen.

Verken han eller Henriksen vil gi noe som helst løfte om gjennomslag for nybygg på 2009-budsjettet. Høyere makter avgjør det. Men de lover å slåss like mye som hittil.

— Odontologibygget ligger aller øverst på prioritetslisten, sier Skjælaaen.

Terje Grønmo Arkitekter AS
Snøhetta AS