Pjuskete og folkesky står den unge vêren 3030 i ein garde for seg sjølv heime i sauefjøset hos Helge Grov på Almås på Stord. Dyret blei funne i Stordfjellet i helga, lenge etter at det skulle ha vore sanka og sendt til slakthuset saman med Grov sine 20 andre slaktelam.

— Liten sensasjon

— Ein liten sensasjon at det har klart seg åleine så lenge, seier Tore Atle Sørheim i Stord sau og geitalslag til avisa Sunnhordland.

— Tilfelle og god hjelp frå andre gjer at lammet har kome til rette, seier Helge Grov til Bergens Tidende. Etter sauesankinga i september har han hatt mange turar i fjellet på leit etter den sakna sauen.

— Ein harejeger såg i oktober eit lam med gult merke i øyret. Det kunne vore mitt, og eg leita og leita utan resultat.

— Første nyårsdag melde to karar på fjelltur frå om at dei hadde sett lammet igjen ved Sørlivatnet på Fitjar-sida, fortel saueeigaren.

Sundag drog han til området saman med Arne Haugland frå turlaget og Tore Atle Sørheim frå sauealslaget. Dei hadde med hund, og det var han som fann det sakna lammet i ein mindre granskog. Det var ingen spor i snøen, så lammet må ha halde seg i skogen og funne næring der.

Urutinert mor

Helge Grov reknar med at lammet har kome bort frå den urutinerte mora si som berre var eitt år.

No blir det magre vërlammet mata varsamt med høy, først seinare kjem kraftfôr på menyen. Til våren blir det sannsynlegvis slakta, og endar som anten fenalår eller pinnekjøt, fortel Helge Grov.

Det er uaktuelt å setja sauen inn i aktiv vêrteneste. Til den oppgåva har Grov ein kraftigare vêr gåande blant dei vintafôra sauene, og jobben er gjort med tanke på vårens lammekull.

UTSETTE PINA: Vêrlammet 3030 blei verande att i Stordfjellet til over nyttår, og utsette pinnekjøtlagnaden med eitt år.<p/> FOTO: OVE A OLDERKJÆR