I dag skal byrådet legge frem sin tilleggsinnstilling til budsjettet for 2008. Blant nyhetene er at ombyggingen av Hellen skole i Sandviken flyttes frem igjen, slik at skolen kan stå ferdig ved årsskiftet 2011/12.

Inn og ut — og inn igjen

Hellen skole står på A-listen i skolebruksplanen, og skulle etter den planen vært ferdig innen 2010. I forslaget til økonomiplan for de neste fire årene var skolen derimot helt forsvunnet. Nå er den inne igjen.

— Vi har fått spørsmål om skolebruksplanen lever. Det gjør den i aller høyeste grad, noe denne tilleggsbevilgningen viser, sier skolebyråd Tomas Moltu (KrF).

Hellen skole har i dag store kapasitetsproblemer, og elevmassen er forventet å øke i årene som kommer. Planen er å rive vaktmesterboligen og bygge et påbygg til skolen. I tillegg skal de eksisterende bygningene pusses opp.

Låner og tar fra barnehager

Kostnadene er anslått til 134 millioner kroner. Det aller meste vil bli finansiert ved hjelp av de rentefrie lånene som regjeringen lanserte i statsbudsjettet. I tillegg tar Moltu litt fra barnehagene.

— Vi har opprettet en uspesifisert post kalt «Kvalitet i skolen» av pengene som vi tar inn på kutt i barnehagedriften. Det er penger som kommer godt med for å sluttføre denne ombyggingen, sier Moltu.

Deisz, Ørjan