— Bergen kommune bør tilby sine politikere bedre fasiliteter enn det vi har i dag sier Kristian Helland.

KrF-veteranen har lang fartstid i bergenspolitikken. Som bystyrerepresentant, som ordfører og de siste fire årene som varaordfører har Helland slitt buksebaker og stoltrekk i Gamle rådhus.

— Det er jo et veldig sjarmerende sted, men det er ingen god arbeidsplass, sier Helland.

Etter høstens kommunevalg takker varaordføreren for seg i bergenspolitikken, men på tampen ønsker han å reise en debatt om politikernes arbeidsforhold.

— Jeg tror ikke dette spørsmålet er diskutert formelt noen gang, men når jeg ser på de arbeidsforholdene andre byer tilbyr sine politikere, blir jeg jo litt misunnelig.

- Påkjenning

Gamle rådhus er ganske enkelt ikke godt nok for den moderne politikk, mener Helland. Ikke minst er det tett og tung luft i de lange kveldsmøtene som plager ham.

— Det er veldig ubehagelig og veldig slitsomt. Jeg tror mange som har sittet lenge i bystyret føler at det er en byrde. En fysisk og psykisk påkjenning, sier Helland.

— Som møteleder er jeg i hvert fall fullstendig pumpet etter en dag i bystyret,

Han forteller videre om en til dels uregjerlig temperaturregulering.

— På vinterstid kan det blir veldig kaldt.

I tillegg er de fysiske arbeidsforholdene rett og slett for små

— Vi sitter to og to med så små pulter at det ikke er mulig å holde orden på papirene.

- Demokratisk problem

For publikum er også forholdene på galleriet kummerlige, mener varaordføreren. Til vanlig er det godt med armslag for de få fremmøtte som vil overvære den politiske debatten, men når det drar seg til i store og kontroversielle saker, kan det fort bli mange skuelystne på få kvadratmeter.

— Og da er det så få plasser at det faktisk er et demokratisk problem, sier Helland.

Til slutt vil Helland kvitte seg med dagens voteringsordning. I Bergen er det fortsatt slik at politikerne reiser seg ved avstemningene.

— I kompliserte saker bruker vi fryktig lang tid på votering. Tid vi heller skulle brukt på debattering enn votering.

Lang tradisjon

Etter en slik bredside mot forholdene i Gamle rådhus, er Kristian Hellands konklusjon klar.

— Møtene bør holdes et annet sted. Bergen trenger en ny bystyresal.

Helland er klar over at det er mye historie i og lange tradisjoner i veggene på Gamle rådhus. Han er også klar over at få byer er så opptatt av nettopp historie og tradisjon som Bergen, men det hjelper ikke.

— I Bergen pleier det å være nok å bruke ordene «historie» og «tradisjon», så stopper sakene opp.

— Jeg vet at mange finner det sjarmerende og morsomt at bystyret fortsatt møtes i et hus med historisk sus. Men det holder ikke at omgivelsene er sjarmerende. Selv ikke bergenserne kan leve på nostalgi alene, svarer Helland.

— De som skal bære det største politiske ansvaret for Norges nest største by fortjener bedre.

Les mer om saken i BTs papirutgave onsdag 7. februar.

Jan M. Lillebø