Meklingen mellom Norsk Helikopter og Norsk Helikopter Teknisk Forening (NHTF) strandet natt til i dag. På landsbasis er 33 teknikere nå i streik.

Beredskap

Erling Øvstebø i NHTF sier til bt.no at partene stod så langt ifra hverandre at det var umulig å fortsette.

— For oss er ikke dette bare et spørsmål om penger, sier han.

Forhandlingene ble brutt fire timer på overtid i natt. Norsk Helikopter tilbød teknikerne en lønnsøkning på 3 prosent, med en økning til 4 prosent neste år. Kravet fra NHTF var på 6 prosent. I tillegg er partene uenige om prinsipper for beregning av ansiennitet.

Helikopterselskapet er enerådende på Sleipner-feltet og TotalFinaElfs installasjoner på Frigg-feltet.

— Alle våre ti faste helikoptre blir stående på bakken til streiken er over. Beredskapen opprettholdes på Heidrun-feltet og på Sola, men ikke i Bergen, sier administrerende direktør Ivar Eie i Norsk Helikopter til bt.no.

— Vi avventer nå situasjonen, og håper at streiken ikke blir langvarig, legger han til.

Konkurrenten overtar

Streiken er god butikk for konkurrenten CHC Helikopter Service, som nå midlertidig overtar en rekke ruter til og fra norsk sokkel.

— Vi bruker den ekstrakapasiteten vi har. Om vi klarer å ta unna all trafikk, er for tidlig å si. Men hektisk blir det uansett fremover, sier informasjonssjef Johan Petersen.

— Men hvordan reagerer deres ansatte på å overta ruter fra kolleger som er i streik?

— Så vidt jeg har forstått, skal ikke dette være noe problem. Avgjørelsen er tatt i forståelse med de involverte parter.

Erling Øvstebø i NHTF vil foreløpig ikke ha noen formening om det er problematisk at CHC overtar helikoptertrafikken.

— Du, det har vi ikke sjekket ennå. Det får vi komme tilbake til.