I forrige uke ble foreløpig siste kapittel skrevet i saken som har gått helt til topps og deretter tilbake til start i norsk rettsvesen.

Det hele startet i 2007, da en helikopterpilot fraktet en NRK-journalist inn til Muradalen i Kvinnherad. Journalisten skulle dekke en rettstvist mellom staten og Kvinnherad energi.

Stedet der helikopterpiloten landet ble imidlertid vernet i 2005, og dermed er all motorferdsel forbudt, inkludert flyging lavere enn 300 meter.

Hadde ikke dispensasjon

Helikopterpiloten innhentet ikke dispensasjon for å lande i området, og ifølge Gulating lagmannsrett er det ingen tvil om at piloten brøt verneforskriften da han landet helikopteret inne i landskapsvernområdet. Det sentrale for skyldspørsmålet er imidlertid om han burde visst at det var forbudt.

Og dette spørsmålet har blitt debattert grundig i norsk rett i drøye to år:

  • I 2008 ble både piloten og NRK ble frifunnet i Sunnhordland tingrett.
  • Påtalemyndigheten anket til Gulating lagmannsrett, som dømte både piloten og NRK for brudd på naturvernloven.
  • Saken ble anket videre til Høyesterett, som frifant NRK og opphevet dommen mot piloten.

Ny runde for piloten

I fjor høst besluttet påtalemyndigheten å fremme ny sak mot helikopterpiloten. Denne gangen ble han imidlertid frifunnet av Gulating lagmannsrett, fordi han var i det retten omtaler som «unnskyldelig rettsvillfarelse».

Landskapsvernområdet var ikke markert på kartene som piloten brukte, og det var heller ikke merket i AIP og NOTAM, systemene som piloter bruker til å hente informasjonen de trenger før og under flyging. Dermed kan man etter lagmannsrettens mening ikke laste ham for at han ikke kjente til landingsforbudet.

Lagmannsretten skriver i tillegg følgende i sin begrunnelse for frifinnelsen:

«Lagmannsretten kan heller ikke se at NN kan bebreides at han brukte et militært kart fra 2002 og ikke kjente til at det forelå en nyere versjon av dette. Det må legges til grunn at det er relativt vanlig å benytte militære kart som det NN brukte også i sivil luftfart, og særlig til kortere turer slik som her. Kartet var dessuten nyere enn det kartet Avinor hadde utarbeidet og fortsatt tilbyr.»

Dommen er enstemmig.